Ας γιορτάσουμε τον Μήνα της Γης

Ο μεγάλος, όμορφος πλανήτης μας είναι το μόνο σπίτι που έχουμε, οπότε ας εργαστούμε μαζί για να βρούμε λύσεις σε περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Προστατεύουμε τα Οικοσυστήματά μας

Ένα οικοσύστημα αποτελείται από ένα περιβάλλον και οργανισμούς που ζουν σε αυτό και που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και με το περιβάλλον τους (ήλιος, έδαφος, κλίμα, ατμόσφαιρα). Εξερευνήστε παρακάτω τους έξι τύπους οικοσυστημάτων μας.

Σώζουμε τον Πλανήτη μας

Ακόμα και ο πλανήτης χρειάζεται ήρωες. Ανθρώπους για να βοηθήσουν στην προστασία του αέρα, της θάλασσας, της γης και της βιοποικιλότητας από την οποία εξαρτώνται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Γνωρίστε έξι υποστηρικτές του περιβάλλοντος που πρωτοστατούν.

Εσείς τι μπορείτε να κάνετε για τον πλανήτη μας;

Όλοι έχουμε έναν ρόλο να παίξουμε στην προστασία του πλανήτη. Ακολουθούν εργαλεία και πηγές που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Ηλεκτρικά Οχήματα Matchbox

Δείτε αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα Matchbox για να εμπνεύσετε στο παιδί σας μέσα από το παιχνίδι την έννοια της βιωσιμότητας.