Barbie Role Models: Anne Wojcicki (United States)

Współzałożycielka 23andMe

Barbie

Anne Wojcicki

Anne została współzałożycielką 23andMe w 2006 r., 3 lata po tym, jak zsekwencjonowano pierwszy genom ludzki. Jej cel był ambitny: ułatwiać ludziom dostęp, zrozumienie i czerpanie korzyści z genomu ludzkiego oraz jednocześnie gruntownie zmienić opiekę zdrowotną. Przed założeniem 23andMe Anne spędziła dekadę na Wall Street, inwestując w branżę ochrony zdrowia i czuła frustrację systemem, którego podstawą jest zarabianie na chorobie zamiast zachęcania do zapobiegania jej. Chciała odwrócić ten model i zbudować firmę, która pomaga zapobiegać chorobom, zamiast na nich zyskiwać. Anne skupiła się na zapewnianiu ludziom bezpośredniego dostępu do informacji genetycznych, aby mogli wykorzystywać swoje dane do podejmowania decyzji, które mogłyby obniżyć ryzyko choroby. Pod jej przywództwem 23andMe oferuje teraz jedyny test genetyczny z zezwoleniem FDA, który bezpośrednio dostarcza informacje zdrowotne konsumentom.

Od samego początku cel Anne i misja 23andMe się nie zmieniły. Oprócz dania konsumentom dostępu do informacji na temat ich zdrowia Anne chciała, aby 23andMe zmieniło sposób, w jaki dokonywane są odkrycia naukowe, oraz rewolucjonizowało rozwój sposobów leczenia chorób. Poprzez zapraszanie ludzi do uczestnictwa w badaniach 23andMe jest w stanie pozyskiwać od konsumentów miliardy punktów danych, co skutkuje największym światowym zasobem danych do badań genetycznych. To nowatorskie, oparte na internecie podejście już przyniosło tysiące nowych odkryć genetycznych. Pozwala też 23andMe na szybkie rekrutowanie uczestników do wielu badań jednocześnie, zmniejszając czas i zasoby potrzebne do dokonywania odkryć. Jest to integralną częścią misji 23andMe w zakresie zrozumienia genomu człowieka i czerpania z niego korzyści. To nowe podejście do badań jest również podstawą działania grupy terapeutycznej 23andMe, która pomaga przełożyć tę wiedzę na nowe sposoby traktowania poważnych, niezaspokojonych potrzeb medycznych. W zgodzie z tym celem 23andMe teraz również wykorzystuje swój unikalny model, aby przyspieszać rekrutację do badań klinicznych.

Anne jest pionierką w dziedzinie testów DNA dostępnych bezpośrednio dla konsumenta, a jej wizja i wytrwałość umożliwiły firmie 23andMe zaoferowanie ludziom bezprecedensowego dostępu do informacji genetycznych. Dzięki swojej platformie badawczej 23andMe bezpośrednio zapewnia medycynę personalizowaną milionom konsumentów.

Anne uzyskała stopień licencjata (B.S.) z biologii na Uniwersytecie Yale.