Barbie Inspirujące Osobowości: Ari Horie (Japonia)

Prezeska WSLab

Barbie

Ari Horie

Ari Horie, innowatorka z Doliny Krzemowej, prelegentka występująca na całym świecie oraz liderka w dziedzinie przywództwa i przedsiębiorczości kobiet. W ostatnich latach zasłynęła również dzięki innowacyjności i przywództwu w świecie korporacyjnym, a także prelekcjom na temat ducha przedsiębiorczości skierowanym do kadry kierowniczej. Jest założycielką i prezeską Women's Startup Lab (WSLab) – stworzonego specjalnie dla kobiet-przedsiębiorczyń zakładających nowe firmy w branży technologicznej. Firma WSLab przyciąga najbardziej wpływowe postacie w Dolinie Krzemowej. Jest siłą napędową zmian oblicza przedsiębiorczości i zapewnia silne wsparcie kobietom w świecie technologii. Chcąc rozszerzyć działalność WSLab o wspieranie mniej uprzywilejowanych kobiet na całym świecie, Ari założyła fundację Women's Startup Lab Impact, organizację non-profit, w której pełni funkcję prezeski. Ari pomaga również w przekształcaniu firm na całym świecie.

Program Ari skierowany jest do kadry kierowniczej i przyszłych przywódców. Jego uczestnicy uczą się zarządzania opartego na wizji, wartościach i nowatorskim podejściu do podejmowania decyzji, aby w przyszłości wprowadzać zmiany w obliczu stale zmieniającego się środowiska korporacyjnego i doskonalić umiejętności kluczowych dla ducha przedsiębiorczości. Za swoje osiągnięcia Ari otrzymuje wyróżnienia na całym świecie. Jest laureatką licznych nagród, regularnie wygłasza prelekcje i występuje w mediach. Zajmuje pozycje w takich rankingach, jak 10 Wizjonerek 2014 roku według CNN, Wpływowe Kobiety Doliny Krzemowej według „Silicon Valley Business Journal” 2015 r., 40 Wpływowych Kobiet przed 40. rokiem życia, które warto obserwować w 2015 r. oraz 20 Women Changing the Ratio według magazynu „Marie Claire”. W 2019 r. otrzymała tytuł Globally Inspiring Woman w ramach Bulgari Woman’s Award, a ostatnio magazyn „Entrepreneur” wymienił ją jako jedną ze 100 najpotężniejszych kobiet 2020 roku i opublikował jej przemyślenia na temat tego, jak korporacje mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo.

Ari jest aktywną prelegentką wygłaszającą przemówienia programowe na całym świecie podczas czołowych konferencji technologicznych, takich jak SXSW V2V, Slush Asia, StartupGrind, NES w Japonii czy Międzynarodowe Forum kobiet UNESCO w 2021 r. Wykłada również na Uniwersytecie Stanforda oraz pełni funkcję mentorki i doradczyni kobiet-przedsiębiorczyń w ramach środowiska testowego na uczelni MIT. Regularnie występuje w mediach na całym świecie i jest często zapraszana, aby dzielić się swoimi przemyśleniami na temat wyzwań, które stoją przed kobietami w roli liderek i przedstawicielek kadry kierowniczej. Pasjonuje ją rozwój technologii dla wszystkich ludzi i zaprojektowanie ekosystemu technologicznego, który będzie prawdziwie integracyjny i przełomowy dla nowej generacji zmian.