Barbie Role Models: Janet Wojcicki, PhD, MPH (United States)

Janet Wojcicki jest profesorką pediatrii i epidemiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (UCSF).

Barbie

Janet Wojcicki

Dr. Wojcicki to antropolożka i epidemiolożka specjalizująca się w występujących na wczesnym etapie życia czynnikach ryzyka otyłości w populacjach wysokiego ryzyka. W szczególności interesuje ją wpływ ekspozycji matki w ciąży oraz decyzji dotyczących wczesnego karmienia dziecka, które mogą zwiększyć ryzyko otyłości od piątego roku życia. Poza tym posiada międzynarodowe doświadczenie, zwłaszcza w populacjach Afryki Subsaharyjskiej, w ocenie związku między czynnikami odżywczymi a zakażeniem HIV i HHV-8 oraz ich postępem.

Obecnie badania dr Wojcicki koncentrują się na ocenie czynników ryzyka otyłości we wczesnym okresie życia. Ze wsparciem ze strony NIH i CDHNF udało jej się zrekrutować kohortę matek i dzieci wśród populacji latynoskiej, aby ocenić związek między występowaniem depresji przed- i poporodowej u matek a ryzykiem otyłości u dzieci w wieku 2, 5 i 7 lat. Oprócz tematu otyłości dr Wojcicki interesuje się również tym, jak niedożywienie dzieci może przyczynić się do postępu HIV i zakażenia HHV-8. Współpracuje też przy długoterminowym badaniu kohortowym w Lusace w Zambii.