PRÓBUJ. POPEŁNIAJ BŁĘDY. NIE PODDAWAJ SIĘ. DZIAŁAJ.

Gdy dzieci bawią się Hot Wheels, każde działanie uczy je stawiać sobie wyzwania, doskonalić umiejętność rozwiązywania problemów i rozwijać się.

CZYM JEST NASTAWIENIE NA ROZWÓJ?

Według badań osoby nastawione na rozwój widzą każde wyzwanie jako okazję do nauki i wzrostu. Pokonując przeszkody, wzmacniamy takie umiejętności jak odporność i determinacja. Podejmujemy wyzwanie.

BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI DZIĘKI ZABAWIE

CIĄGŁY ROZWÓJ POPRZEZ ZABAWĘ

Dzieci mogą zwiększać pewność siebie i doskonalić swoje umiejętności, angażując się w zabawę fizyczną napędzaną przez Hot Wheels.

Certyfikowany kask typu Sweatsaver – Hot Wheels

Zestaw sześciu podkładek Hot Wheels