SKIERUJ EDUKACJĘ NA WŁAŚCIWE TORY DZIĘKI ZABAWIE Z POCIĄGAMI

Czy wiesz, że kiedy dzieci bawią się pociągami, mogą nauczyć się rozwiązywać problemy i rozwijać kluczowe umiejętności społeczne? Przygotuj się na ekscytującą podróż pełną odkryć z marką Tomek i Przyjaciele. Firma Mattel zleciła kompleksowe badania, z których wynika, że zabawa pociągami przynosi dzieciom wiele korzyści rozwojowych.

Badaniom przewodził uznany ekspert w dziedzinie zabawy, dr Salim Hashmi z King’s College London. Jego odkrycia znajdują się w obszernej pracy na temat pozytywnego wpływu, jaki zabawa pociągami – takimi jak te oferowane w naszej linii Tomek i Przyjaciele – może mieć na rozwój dziecka. Wyniki wskazują, że zabawa pociągami wspomaga rozwój w następujących obszarach:

Umiejętności społeczne

Zabawkowe pociągi zachęcają do wspólnej zabawy, która może pomóc w rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja, zdolność negocjacji i zamienianie sie rolami. Poprzez wspólną zabawę, dzieci nabierają doświadczenia we wspólnym osiąganiu celów.

Współpraca

Zabawa pociągami pomaga w rozwijaniu umiejętności współpracy, ponieważ dzieci razem decydują, jak się bawić i budować tory. Dzięki kreatywnej zabawie z innymi dzieci uczą się się skutecznie komunikować, dzielić obowiązkami i przekonywać. Przygotowuje je to do bezkonfliktowych interakcji i udanej pracy zespołowej w przyszłości.

Rozwiązywanie problemów

Zabawa pociągami zachęca do naśladowania i odgrywania ról, co poprawia funkcje wykonawcze dzieci. Obejmują one umiejętności takie jak: planowanie, samokontrola, zapamiętywanie i koncentracja. Są to umiejętności przydatne w rozwiązywaniu problemów. Zabawa w odgrywanie ról z pociągami wzmacnia je i rozwija u dzieci zdolność krytycznego myślenia.

Dlaczego to jest ważne?

Poznawanie i docenianie wartości zabawy jest nie tylko ciekawe, ale także niezbędne. Zabawa pociągami zapewnia dzieciom znacznie więcej niż tylko rozrywkę. Może pomóc w rozwoju behawioralnym i poznawczym, rozwinąć umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy i umiejętności społecznych. Angażując się w zabawę pociągami, dzieci nie tylko świetnie się bawią, ale także rozwijają niezbędne umiejętności zyciowe, których będą potrzebować na dalszych etapach rozwoju.

Informacje o badaczu:

Dr Hashmi dołączył do King’s College London w styczniu 2019 r. po ukończeniu doktoratu z psychologii na Uniwersytecie w Cardiff. Jego doświadczenia badawcze obejmują przede wszystkim psychologię rozwojową, szczególnie w odniesieniu do zabawy, wyobraźnni i interakcji dzieci z technologią. Dr Hashmi ma również doświadczenie w badaniu poznania społecznego dzieci, funkcji wykonawczych i integracyjnego programu nauczania w szkolnictwie wyższym.

Napędzany pasją do zrozumienia siły zabawy, dr Hashmi badał zalety zabawy zabawkowymi pociągami. Przeprowadził obszerny przegląd wszystkich istotnych badań naukowych opublikowanych na ten temat, który obejmował ponad 1 600 artykułów różne aspekty zabawy pociągami i jej potencjalne znaczenie w rozwoju dziecka. Po dokładnej analizie zidentyfikował kilka kluczowych korzyści, jakie dzieci mogą czerpać z tego rodzaju zabawy.