*Kaynak: NPD Grubu/Perakende İzleme Servisi/G10/OCA-EYL 2022/Toplam Oyuncak/Tahmini Birim