Barbie Role Models: Janet Wojcicki, PhD, MPH (United States)

California San Francisco Üniversitesi (UCSF) Pediyatri ve Epidemiyoloji Profesörü

Barbie

Janet Wojcicki

Dr. Wojcicki, yüksek riskli popülasyonlarda obezite gelişimi için erken yaşam risk faktörleri üzerine çalışan bir antropolog ve epidemiyologdur. Spesifik olarak, beş yaşına kadar obezite riskini artırabilen gebelikte maternal maruz kalma ve erken yaştaki beslenme kararları ile ilgilenmektedir. Ayrıca özellikle Sahra Altı Afrika popülasyonlarında olmak üzere, beslenme faktörleri ile HIV ve HHV-8 enfeksiyonu ve bu enfeksiyonların ilerlemesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmede uluslararası uzmanlığa sahiptir.

Dr. Wojcicki’nin araştırması şu anda obezite için erken yaşam risk faktörlerinin değerlendirilmesine odaklanıyor. Annenin doğum öncesi ve doğum sonrası depresyona maruz kalması ile 2, 5 ve 7 yaşlarında obezite riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için NIH ve CDHNF'nin desteğiyle Latin bir anne-çocuk ile kohort çalışması gerçekleştirdi. Obeziteye ek olarak Dr. Wojcicki, pediyatrik yetersiz beslenmenin HIV progresyonu ve HHV-8 enfeksiyonuna olan etkisine de odaklanıyor ve Zambiya, Lusaka'da uzun vadeli bir kohort çalışmasına eşlik ediyor.