Γενική Δήλωση Διαδικτυακού Απορρήτου της Mattel

Ενημερώθηκε στις 12 Απριλίου 2018Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, στην οικογένεια εταιρειών της Mattel. Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει τα στοιχεία που συλλέγει η Mattel από εσάς κατά την αλληλεπίδρασή μας μαζί σας και μέσω των Υπηρεσιών της Mattel, και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Επίσης περιγράφει ποια στοιχεία συλλέγουν από εσάς τρίτοι, και πώς εμείς και αυτοί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Οι βασικοί όροι είναι σε πλάγια γραφή και υπογραμμισμένοι (έτσι) και μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα 

ΟΡΙΣΜΟΙ.
 Αυτή η Δήλωση Απορρήτου δίνει παραδείγματα για τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τις επιλογές που έχετε. Τα παραδείγματα αυτά ενδέχεται να μην είναι διεξοδικά ή αποκλειστικά.

Αυτή η δήλωση ισχύει για τις Υπηρεσίες της Mattel, συμπεριλαμβάνοντας τους Ιστοτόπους της Mattel, εφαρμογές, εφαρμογές κινητών, διαδικτυακές υπηρεσίες και συνδεδεμένα προϊόντα. Οι Ιστότοποι της Mattel υπόκεινται επίσης στους ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ MATTEL.Ενδέχεται να ισχύουν άλλοι όροι, άδειες χρήσης τελικών χρηστών ή επιπρόσθετοι κανόνες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Mattel, συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτής της Δήλωσης Απορρήτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Mattel.


ΟΡΙΣΜΟΙ

Παιδί/Παιδιά. Άτομα που δεν βρίσκονται στη νόμιμη ηλικία ώστε να συναινέσουν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, είναι άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), είναι άτομα κάτω των 16 ετών. Ακολουθούμε τους τοπικούς ορισμούς των «παιδιών» για τις Υπηρεσίες της Mattel που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες όπου η ηλικία είναι διαφορετική.

Δεδομένα. Δεδομένα που συλλέγουμε. Περιλαμβάνουν, με αλφαβητική σειρά:

 • Αυτόματα συλλεχθέντα δεδομένα. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες της Mattel, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που διευκολύνουν την εμπειρία σας και μας βοηθάνε να καταλάβουμε τους επισκέπτες μας, όπως τα δεδομένα συσκευής σας, δεδομένα σχετικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Mattel (όπως η γλώσσα προτίμησης ή οι διαδικτυακές τοποθεσίες ή υπηρεσίες που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε μια Υπηρεσία της Mattel) και το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων) που βλέπετε ή στο οποίο κάνετε κλικ.
 • Δεδομένα από τρίτους. Δεδομένα που κοινοποιούνται στην οικογένεια εταιριών της Mattel μέσω τρίτου.
 • Δεδομένα ενδιαφέροντος ή δημογραφικά δεδομένα. Δεδομένα σχετικά με τα αγαπημένα παιχνίδια του χρήστη, χρώματα, χαρακτήρες της Mattel, και παρόμοιες προτιμήσεις, ή δεδομένα σχετικά με τον επισκέπτη ή τον χρήστη, όπως φύλο, ηλικία, κατάρτιση, επάγγελμα, απασχόληση, ή άλλα δεδομένα.
 • Δεδομένα έρευνας. Απαντήσεις σε έρευνες ή ερωτηματολόγια που παρέχετε οικειοθελώς.
 • Δεδομένα παραγγελιών. Δεδομένα που παρέχονται για την αγορά ενός προϊόντος ή Υπηρεσίας της Mattel, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, τα στοιχεία πληρωμής, και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
 • Δεδομένα πληρωμής. Αριθμοί πιστωτικής κάρτας ή άλλα εκδιδόμενα από οικονομικό φορέα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής, περιλαμβάνοντας (όπου ισχύουν) προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
 • Δεδομένα σύνδεσης μέσω κοινωνικών δικτύων. Δεδομένα σύνδεσης και άλλα Δεδομένα (όπως λίστες φίλων) από κοινωνικά δίκτυα που κάποιος χρήστης επιλέγει να μοιραστεί με τη Mattel για πρόσβαση σε κάποια Υπηρεσία της Mattel ή Ιστότοπο της Mattel..
 • Δεδομένα σύνδεσης. Δεδομένα αναγνώρισης και επαλήθευσης χρήστη για πρόσβαση σε κάποια Υπηρεσία της Mattel. Για τα παιδιά, είναι συνήθως ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Για τους ενήλικες, είναι συνήθως ένας κωδικός πρόσβασης καθώς και κάποια προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα Συσκευής. Δεδομένα σχετικά με την συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε κάποια Υπηρεσία της Mattel, όπως το λειτουργικό σύστημα, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP (Πρωτοκόλλου Διαδικτύου), Διεθνή Αναγνωριστικά Συσκευής UDID (Universal Device Identifiers) και παρόμοια δεδομένα.
 • Δεδομένα Τοποθεσίας. Δεδομένα που σας επιτρέπουν να δώσετε την ακριβή σας θέση, όπως μέσω συντεταγμένων GPS σε μια εφαρμογή για κινητά.
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από τον χρήστη. Δεδομένα που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε, όπως κριτικές, σχόλια, βίντεο ή φωτογραφίες, ή διάδραση στα κοινωνικά δίκτυα. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Περιεχόμενο Παραγόμενο από τον Χρήστη.
 • Προσωπικά δεδομένα. Δεδομένα ταυτοποίησης (είτε άμεσα είτε έμμεσα) ενός συγκεκριμένου ατόμου, όπως το όνομα του ατόμου, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αναγνωριστικό συσκευής, ο αριθμός τηλεφώνου, ή το αποδιδόμενο αναγνωριστικό. Όταν ανώνυμα δεδομένα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με προσωπικά δεδομένα, τα ανώνυμα αυτά δεδομένα αντιμετωπίζονται επίσης ως προσωπικά δεδομένα.
 • Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Δεδομένα που μας επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή μαζί σας άμεσα, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, κλπ.

Διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων. Στοχευμένες διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που, βάσει των δραστηριοτήτων σας, είναι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.

Οικογένεια εταιριών της Mattel. Όταν αναφερόμαστε στην οικογένεια εταιριών της Mattel στη δήλωση αυτή, εννοούμε τις:

 • Mattel, Inc.,
 • Fisher-Price, Inc.,
 • American Girl Brands, LLC,
 • HIT Entertainment Limited, and
 • Mega Brands Inc.
 • MATTEL G.m.b.H., Hauptstraße 82, A-2384 Breitenfurt bei Wien, Austria
 • Mattel NV/SA, De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, Belgium
 • Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00, Prague 1, Czech Republic
 • Mattel Northern Europe A/S, Langebrogade 5, 1411 Copenhagen, Denmark
 • Mattel France S.A., 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, 94260 Fresnes, France
 • Mattel GmbH, Solmstrasse 4 83, D-60486 Frankfurt, Germany
 • Mattel AEBE, 1, Ethnarchou Makariou Av., 175 61 Palaio Faliro, Greece
 • Mattel Toys Hungary KFT., 2161 Csomád, Levente utca 14/A, Cégjgyzékszám
 • Mattel Srl., Via Filippo Turati, 4, Italia 20122 Milano (MI) Italy
 • Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, The Netherlands
 • Mattel Poland Sp. z o.o., Prosta 67, 00-838 Warsaw, Poland
 • Mattel Portugal Lda, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 3A 1070-313 Lisboa, Portugal
 • Mattel España S.A., Aribau, 200, 8th Floor, 08036 Barcelona, Spain
 • Mattel UK Ltd, 3rd Floor The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, SL1 1FQ United Kingdom

Ιστότοποι της Mattel. Ιστότοποι που παρέχονται από την οικογένεια εταιριών της Mattel. Βλέπε Υπηρεσίες της Mattel.

Υπηρεσίες της Mattel. Όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από την οικογένεια εταιριών της Mattel, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων (Ιστότοποι της Mattel), εφαρμογών και συνδεδεμένων προϊόντων. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MATTEL.

Τρίτοι. Εταιρίες μη σχετιζόμενες με την οικογένεια εταιριών της Mattel, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων τρίτων για τους οποίους παρουσιάζουμε συνδέσμους ή τρίτοι που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά καταστήματα ή καταστήματα εφαρμογών κινητών. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

 • Τρίτοι συνεργάτες ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών. Οι τρίτοι με τους οποίους συνεργάζεται η Mattel για αρωγή στην παροχή Υπηρεσιών της Mattel, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων, πωλητών, παρόχων υπηρεσιών, και άλλων.

Τρίτοι συνεργάτες τεχνολογίας. Τρίτα μέρη των οποίων τις τεχνολογίες χρησιμοποιούμε για να προσφέρουμε περιεχόμενο, να κατανοήσουμε τους χρήστες μας, και να προσφέρουμε διαφημίσεις.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MATTEL

Οι Υπηρεσίες της Mattel είναι διαδικτυακές υπηρεσίες της οικογένειας εταιριών της Mattel, και περιλαμβάνουν:

YΊσως χρειαστεί να διασυνδεθείτε με έναν τρίτο για να κάνετε κάποια αγορά, να κατεβάσετε μία εφαρμογή, ή να χρησιμοποιήσετε ένα συνδεδεμένο προϊόν. 

Ενδέχεται να έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε μια εφαρμογή ή ένα συνδεδεμένο προϊόν μέσω μιας ασύρματης συσκευής.

Ιστότοποι της Mattel

Προσφέρουμε τους Ιστοτόπους της Mattel που προβάλλουν παιχνίδια, δεδομένα, αγορές και άλλες διαδραστικές και στατικές δραστηριότητες από την οικογένεια εταιριών της Mattel.

 • Κάποιοι Ιστότοποι της Mattel, ή περιοχές ιστοτόπων, προορίζονται για παιδιά, και άλλοι προορίζονται για ενήλικες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ιστοτόπους για παιδιά και τις συγκεκριμένες μεθόδους για αυτούς στη
 • Δεν είναι απαραίτητο να μοιραστείτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας για να χρησιμοποιήσετε τους περισσότερους Ιστοτόπους της Mattel, αλλά οι περισσότεροι Ιστότοποι της Mattel για ενήλικες και εφήβους περιέχουν ξεχωριστές ενότητες και προνόμια για τα μέλη που κάνουν εγγραφή.

Ηλεκτρονικά Καταστήματα

Προσφέρουμε ευκαιρίες για αγορά προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματά μας, σε εφαρμογές, ή μέσω άλλων μέσων ή επαγγελματικών συνεργατών. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αποτελούν συχνά μέρος ενός μεγαλύτερου Ιστοτόπου της Mattel.

 • Οι πελάτες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών με έγκυρη μέθοδο πληρωμής για να κάνουν αγορές. 
 • Όταν ένας πελάτης πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία, θα στείλουμε επιβεβαίωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Βελτιωμένες Υπηρεσίες της Mattel

 • • Οι βελτιωμένες Υπηρεσίες της Mattel μπορούν να είναι στη διάθεσή σας ή εκ μέρους του παιδιού σας με κάποια μηνιαία ή άλλη χρέωση για κάποιες Υπηρεσίες της Mattel. 

Εφαρμογές 

Προσφέρουμε ποικιλία από διασκεδαστικές και συναρπαστικές εφαρμογές που παρουσιάζουν τις επωνυμίες μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Mattel, αλλά πιο συχνά όταν κάνετε λήψη ή αγοράζετε μια εφαρμογή, ή κάνετε μια αγορά εντός της εφαρμογής, αυτό γίνεται μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμογών για κινητά τρίτων. Επισκεφθείτε το ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: UΗ χρήση εφαρμογών ενδέχεται να υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) πέρα από τους συνηθισμένους ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ MATTEL.

Συνδεδεμένα Προϊόντα

H Mattel προσφέρει στους γονείς και τα παιδιά μια ποικιλία προϊόντων που συνδέονται στο διαδίκτυο. Ορισμένες φορές συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες για να προσφέρουμε συνδεδεμένα προϊόντα.

 • Κάποια συνδεδεμένα προϊόντα, όπως αυτά της ενδοεπικοινωνίας μωρού, προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τους γονείς. 
 • • Για τη χρήση συνδεδεμένων προϊόντων απαιτείται συνήθως η λήψη κάποιας σχετικής εφαρμογής. 
 • Οι μέθοδοι Απορρήτου για κάποια συνδεδεμένα προϊόντα αποτελούν ευθύνη τρίτων. 
 • Προσφέρουμε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και άλλες πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των συνδεδεμένων προϊόντων (για παράδειγμα, εάν συλλέγουν ηχητικά ή οπτικά δεδομένα), ποιος είναι υπεύθυνος για το Απόρρητο, και ποια δεδομένα συλλέγουμε. 

Ασύρματες Υπηρεσίες

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην κινητή σας συσκευή. Για να λαμβάνουν Υπηρεσίες της Mattel μέσω ασύρματης σύνδεσης, οι επισκέπτες θα πρέπει να δώσουν την συγκατάθεσή τους και να επιβεβαιώσουν ότι κατανοούν πως θα χρεωθούν από τον πάροχό τους για να στείλουν και να λάβουν μηνύματα σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα υπηρεσιών τους. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε εκ νέου μια τέτοια συμφωνία. 

 • Θα ισχύουν οι συνήθεις τιμές αποστολής μηνυμάτων εκτός κι αν υποδεικνύεται διαφορετικά. Εάν ισχύουν αυξημένες τιμές, οι επισκέπτες θα ειδοποιούνται πριν την εγγραφή.  
 • Η Mattel δεν φέρει ευθύνη για χρεώσεις ασύρματων υπηρεσιών, όπως χρεώσεις μηνυμάτων, που σχετίζονται με την πρόσβαση ή τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες της Mattel.
ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

 • Συλλέγουμε δεδομένα που σας επιτρέπουν να κάνετε εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία της Mattel. Τα στοιχεία εισόδου είναι συνήθως το μόνο που χρειαζόμαστε για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή.
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας.
 • Συλλέγουμε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως ενδιαφέροντα ή δημογραφικά δεδομένα, κλπ.
 • Συλλέγουμε περιεχόμενο παραγόμενο από τον χρήστη όταν μία Υπηρεσία της Mattel σας δίνει αυτή την επιλογή.
 • Συλλέγουμε δεδομένα συσκευής, αυτόματα συλλεγόμενα δεδομένα, και δεδομένα που σας βοηθάνε να έχετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες της Mattel (όπως στοιχεία εισόδου, όνομα δικτύου Wi-Fi, κλπ.).

Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς και για εσάς ώστε να σας προσφέρουμε Υπηρεσίες της Mattel. Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από τις εκάστοτε Υπηρεσίες της Mattel.

Ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς:

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε δεδομένα: 

 • που μοιράζεστε οικειοθελώς,
 • για να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή, και
 • αυτόματα.  

Επισκεφθείτε την ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε δεδομένα αυτόματα.

Συλλέγουμε Δεδομένα που Μοιράζεστε Οικειοθελώς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις Υπηρεσίες της Mattel χωρίς να μοιραστείτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία εισόδου, ενδιαφέροντα ή δημογραφικά δεδομένα, ή δεδομένα έρευνας σχετικά με εσάς ή το παιδί σας όταν:

 • Κάνετε εγγραφή σε μια Υπηρεσία της Mattel.
 • Παίζετε ένα παιχνίδι.
 • Χρησιμοποιείτε μια διαδραστική δραστηριότητα.
 • Κάνετε μια αγορά σε κάποιο από τα ηλεκτρονικά μας καταστήματα (βλέπε ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ).
 • Παραγγέλνετε έναν κατάλογο.
 • Συμμετέχετε σε κάποια λοταρία ή διαγωνισμό.
 • Κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε πληροφορίες και προσφορές.
 • Κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για εργασία.
 • Απαντάτε σε μια έρευνα ή ερωτηματολόγιο.
 • Δημοσιεύετε περιεχόμενο παραγόμενο από τον χρήστη. Ισχύουν ειδικοί κανόνες. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα

Συλλέγουμε Δεδομένα Παραγγελιών

Όταν ένας πελάτης βάλει ένα προϊόν στο καλάθι αγορών, κάνει μια παραγγελία ή ζητήσει έναν κατάλογο διαδικτυακά, συλλέγουμε δεδομένα παραγγελίας σχετικά με την συναλλαγή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα σχετικά με το παιδί σας.

Οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν όταν κάνουν παραγγελίες για να συμπληρώνουν πιο εύκολα τις παραγγελίες και να κάνουν μελλοντικές παραγγελίες. Όταν εγγεγραμμένοι πελάτες επιστρέφουν στον ιστότοπο για να κάνουν τις επακόλουθες παραγγελίες, μπορούν να αναγνωριστούν με τα στοιχεία σύνδεσής τους.

Συλλέγουμε Δεδομένα Αυτόματα όταν Εισέρχεστε σε μια Υπηρεσία της Mattel

Συλλέγουμε κάποια αυτόματα συλλεγόμενα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συσκευής, για να προσφέρουμε κατάλληλες Υπηρεσίες της Mattel ή Ιστοτόπους της Mattel (για παράδειγμα, στη γλώσσα σας), όταν τις χρησιμοποιείτε ή τις επισκέπτεστε.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε δεδομένα από εσάς για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες σας, να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις μας, να λειτουργούμε αποτελεσματικά και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες της Mattel και τα προϊόντα της.

 • Συλλέγουμε δεδομένα για να κάνουμε αυτό που μας ζητάτε.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να σας προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες της Mattel και τα προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή το παιδί σας.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να στηρίζουμε τις Υπηρεσίες της Mattel και τις λειτουργίες της.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες της Mattel.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να σας προσφέρουμε περιεχόμενο.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να σας στέλνουμε διαφημιστικό περιεχόμενο.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να διατηρούμε την ασφάλεια.
 • Συλλέγουμε δεδομένα για να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και τα νόμιμα δικαιώματα άλλων.

Συλλέγουμε δεδομένα:

 • Για να σας προσφέρουμε Υπηρεσίες της Mattel. 
 • Για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας.
 • Για να επαληθεύουμε εσάς ή την ηλικία του παιδιού σας.
 • Για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή.
 • Για να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή.
 • Για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας.
 • Για να σας στέλνουμε ενημερώσεις για το στάδιο της παραγγελίας σας.
 • Για να περατώνουμε τις δωρεάν ή επί πληρωμή εγγραφές σας.
 • Για να ειδοποιούμε τους νικητές διαγωνισμών και λοταριών.
 • Για να σας στέλνουμε προτάσεις για τις Υπηρεσίες της Mattel που ενδιαφέρουν εσάς ή τα παιδιά σας.
 • Για να σας στέλνουμε προτάσεις για προϊόντα που ενδιαφέρουν εσάς ή τα παιδιά σας.
 • Για να σας στέλνουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις.
 • Για να σας στέλνουμε καταλόγους.
 • Για να προσφέρουμε διαφημίσεις βάσει των ενδιαφερόντων σας.
 • Για να αναλύουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας.
 • Για να υποστηρίζουμε τις Υπηρεσίες της Mattel.
 • Για να κατανοούμε τους επισκέπτες μας.
 • Για να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.
 • Για να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες της Mattel.
 • Για να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα. 
 • Για να αναπτύσσουμε νέες Υπηρεσίες της Mattel.
 • Για να διατηρούμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ποιότητα των προϊόντων μας και των Υπηρεσιών της Mattel. 
 • Για να προστατεύουμε την πνευματική ιδιοκτησία.
 • Για να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
 • Για να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα άλλων.

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με τρίτους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων τρίτων συνεργατών τεχνολογίας, για κάποιους ή όλους αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με κάποιους από αυτούς τους τρίτους, αν επισκεφθείτε την ενότητα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

Ενδέχεται να συνδυάσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας, να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες της Mattel και τις λειτουργίες, να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, να σας στέλνουμε προσφορές και πληροφορίες και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

Εάν βάσει των νόμων της περιοχής σας χρειάζεται να έχουμε την συγκατάθεσή σας για να συλλέξουμε δεδομένα για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, θα το πράξουμε κατά την ώρα που συλλέγουμε τα δεδομένα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ορισμένες φορές παίρνουμε δεδομένα τρίτων σχετικά με εσάς και τα συνδυάζουμε με άλλα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει.

Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα επαλήθευσης ταυτότητας.

Συλλέγουμε Δεδομένα από Άλλες Πηγές

Ενδέχεται να πάρουμε δεδομένα τρίτων σχετικά με εσάς από εμπορικές πηγές. Ενδέχεται να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς τα οποία έχουμε συλλέξει.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα επαλήθευσης ταυτότητας (για παράδειγμα, για να επαληθεύσουμε το ότι είστε πιστοποιημένος κάτοχος πιστωτικής κάρτας).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα ως ακολούθως:

 • Μοιραζόμαστε δεδομένα που λαμβάνουμε εντός της οικογένειας εταιριών της Mattel και με τους τρίτους συνεργάτες μας.
 • Μοιραζόμαστε κάποια προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, με τη δική σας συγκατάθεση.
 • Ως είθισται με επιχειρήσεις καταλόγων, κοινοποιούμε ταχυδρομικές διευθύνσεις (αλλά όχι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε άλλες εταιρίες καταλόγων των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Όπου απαιτείται, λαμβάνουμε πρώτα την συγκατάθεσή σας. Σας δίνουμε την ευκαιρία να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Εάν παρέχετε δεδομένα σύνδεσης μέσω κοινωνικών δικτύων, η Mattel μοιράζεται στοιχεία με το κοινωνικό σας δίκτυο.
 • Κοινοποιούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση και τα ενδιαφέροντα που λαμβάνουμε μέσω των cookies και της τεχνολογίας σε τρίτους συνεργάτες τεχνολογίας και λαμβάνουμε συγκατάθεση εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
 • Κοινοποιούμε τα όποια δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) που λαμβάνουμε όπου χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε νόμιμη απαίτηση ή κλήτευση, να προστατεύσουμε την ιδιοκτησία ή προσωπική ασφάλεια, όταν μια εταιρία της Mattel αγοράζεται ή πωλείται, ή σε κάθε περίπτωση που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο.

Μοιραζόμαστε δεδομένα που λαμβάνουμε εντός της οικογένειας εταιριών της Mattel και με τρίτους συνεργάτες μας ώστε να περατώσουν τις εργασίες τους εκ μέρους μας.

Εκτός ως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, δεν κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που λαμβάνουμε διαδικτυακά από ή σχετικά με παιδιά σε άλλες εταιρίες εκτός της οικογένειας εταιριών της Mattel για τους άμεσους διαφημιστικούς σκοπούς τους.

Κοινοποίηση σε Τρίτους Συνεργάτες μας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε μια σειρά από τρίτους συνεργάτες. Αυτοί:

 • Παρέχουν βάσεις δεδομένων και συντήρηση διακομιστή και ασφάλεια.
 • Μας βοηθούν να διαχειριστούμε συναλλαγές.
 • Μας βοηθούν να επεξεργαστούμε και να περατώσουμε παραγγελίες ή αιτήματα.
 • Μας βοηθούν να αναλύουμε τις προσφορές μας.

Επίσης προσφέρουν άλλες παρόμοιες υπηρεσίες στην οικογένεια εταιριών της Mattel. Απαιτούμε από τρίτους συνεργάτες που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα να διατηρούν ασφαλή τα δεδομένα.

Κοινοποίηση σε Τρίτους για Διαφημιστικούς Σκοπούς

 • Κοινοποιούμε ορισμένα ονόματα και ταχυδρομικές διευθύνσεις παραληπτών καταλόγου σε τρίτους οι κατάλογοι των οποίων μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Όπου απαιτείται, λαμβάνουμε πρώτα τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε όποτε θελήσετε.
 • Με την συγκατάθεσή σας, η Mattel μοιράζεται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας με εξωτερικές εταιρίες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Θα αφαιρέσουμε το όνομά σας από τη λίστα που κοινοποιούμε στις εξωτερικές εταιρίες, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας. Επισκεφθείτε την ενότητα

Κοινοποίηση σε Κοινωνικά Δίκτυα

Εάν χρησιμοποιήσετε στοιχεία εισόδου μέσω κοινωνικών δικτύων για να συνδεθείτε σε μια Υπηρεσία της Mattel ή Ιστότοπο της Mattel, κάποια στοιχεία κοινοποιούνται στο κοινωνικό σας δίκτυο, όπως το γεγονός ότι συνδεθήκατε με μια Υπηρεσία της Mattel ή Ιστότοπο της Mattel, ή η δραστηριότητά σας στην Υπηρεσία της Mattel ή στον Ιστότοπο της Mattel. Ενδέχεται να στείλουμε μηνύματα μέσω του κοινωνικού δικτύου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Κοινοποίηση σε Τρίτους Συνεργάτες Τεχνολογίας

Κοινοποιούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση και τα ενδιαφέροντα που λαμβάνουμε μέσω των cookies και τεχνολογίας σε τρίτους συνεργάτες τεχνολογίας και λαμβάνουμε συγκατάθεση εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΣ..

Κοινοποίηση για την Προστασία Νόμιμων Δικαιωμάτων και την Ικανοποίηση Νόμιμων Απαιτήσεων

Εάν η Mattel πιστεύει πως η συμπεριφορά οποιουδήποτε σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Mattel ενδέχεται να βλάψει εμάς, τις Υπηρεσίες της Mattel, ή οποιοδήποτε άτομο ή ιδιοκτησία, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα για να αποτρέψουμε τη βλάβη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε τον παραβάτη, να επικοινωνήσουμε μαζί του, ή να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον του.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα εάν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, ή για την ικανοποίηση νόμιμης απαίτησης ή κλήτευσης.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ

 • Οι Υπηρεσίες της Mattel ενδέχεται να συνδέονται ή να χρησιμοποιούν άλλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο. Δεν ελέγχουμε τις μεθόδους συλλογής δεδομένων ή τους όρους χρήσης κανενός ιστοτόπου τρίτων. Η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης τρίτων ισχύουν για αυτούς τους ιστοτόπους.
 • Οι ρυθμίσεις του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας μπορεί να σας επιτρέπουν να κάνετε φραγή ή μερική φραγή άλλου περιεχομένου, ωστόσο οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές σε κάθε περίπτωση.
 • Μπορεί να είστε σε θέση να παραγγείλετε ή να εγγραφείτε μέσω ενός τρίτου πωλητή. Η πολιτική απορρήτου και οι όροι υπηρεσίας του τρίτου ισχύουν για δραστηριότητα σχετική με τον τρίτο πωλητή.
 • Συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες για να προσφέρουμε Υπηρεσίες της Mattel.

Άλλοι Ιστότοποι με τους οποίους είμαστε Συνδεδεμένοι

Οι Υπηρεσίες της Mattel ενδέχεται να είναι συνδεδεμένες με άλλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο το οποίο δεν ελέγχουμε.

 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε συνδέσμους για ιστοτόπους κοινωνικών μέσων ή ιστοτόπους που πουλάνε προϊόντα μας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε συνδέσμους για άλλους ιστοτόπους τρίτων ή υπηρεσίες που πιστεύουμε πως μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης των τρίτων παρόχων, καθώς δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και η Mattel δεν φέρει ευθύνη για αυτούς.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, της συσκευής ή άλλου λογισμικού για να ενεργοποιήσετε τη φραγή προς τρίτους. Μερικές φορές οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές.

Τρίτοι Πωλητές

Όταν κάνετε μια παραγγελία ή εγγραφή σε μια Υπηρεσία της Mattel όπου οι συναλλαγές εκτελούνται από τρίτους πωλητές (για παράδειγμα, το PayPal) οι συναλλαγές αυτές εκτελούνται μέσω του ιστοτόπου του πωλητή.

 • Θα πρέπει να έχετε ελέγξει τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστοτόπου κάποιου τρίτου καθώς και την πολιτική απορρήτου του πριν εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή πραγματοποιήσετε τις όποιες συναλλαγές μέσω του ιστοτόπου τρίτου.
 • Η Mattel δεν φέρει ευθύνη για τις όποιες συναλλαγές έχουν γίνει με τρίτους, ή για το περιεχόμενο, τους όρους και προϋποθέσεις ή τις πολιτικές απορρήτου τους.

Τρίτοι Συνεργάτες και Τρίτοι Συνεργάτες Τεχνολογίας

 • Συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες για να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Mattel. Τους ζητούμε να χρησιμοποιούν με προσοχή δεδομένα που τους έχουμε εμπιστευθεί.
 • Συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους συνεργάτες τεχνολογίας για να προσφέρουμε περιεχόμενο, να κατανοούμε τους χρήστες μας, και να δημοσιεύουμε διαφημιστικό υλικό στους Ιστοτόπους της Mattel και σε ιστοτόπους τρίτων. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα

Καταστήματα Εφαρμογών για Κινητά

 • Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να συνδεθείτε με ένα κατάστημα εφαρμογών τρίτων για κινητά πριν μπορέσετε να κάνετε λήψη ή αγορά κάποιας εφαρμογής της Mattel ή για να κάνετε αγορές μέσω εφαρμογής χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή της Mattel.
 • Όταν κάνετε λήψη κάποιας εφαρμογής της Mattel ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή της Mattel με διαδικτυακά χαρακτηριστικά μέσω της πλατφόρμας για κινητά, ο πάροχος της εφαρμογής συνήθως συλλέγει επίσης ορισμένα σχετικά με την συσκευή και την εφαρμογή δεδομένα. Η Mattel δεν ελέγχει τις απαιτήσεις ή τις πολιτικές των καταστημάτων εφαρμογών. Θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης των καταστημάτων εφαρμογών για κινητά πριν κάνετε λήψη ή χρησιμοποιήσετε την όποια εφαρμογή και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευή σας για επιλογές ελέγχου.


ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΑΣ

Οι Επιλογές σας

Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη προωθητικών προσφορών και ενημερώσεων από εμάς. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς στην ενότητα ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ MATTEL ή στην ενότητα ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ AMERICAN GIRL.

Μπορείτε να κάνετε επιλογές σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία σας που έχει η Mattel στην ενότητα ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ MATTEL (εκτός από την American Girl) ή στην ενότητα ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ AMERICAN GIRL (μόνον για την American Girl). Οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά με τα παιδιά τους προσωπικά στοιχεία και να κάνουν επιλογές για αυτά στην ενότητα PΦΟΡΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Έλεγχοι Εφαρμογών

Η συσκευή σας ενδέχεται να σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε φραγή ή να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις οθόνης, δεδομένα τοποθεσίας, αγορές μέσω εφαρμογής ή δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι Επιλογές σας Σχετικά με τις Επικοινωνίες

Εάν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις ή πληροφορίες προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να αλλάξετε τις ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ MATTEL ή τις ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ AMERICAN GIRL. Η αλληλογραφία και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας θα περιέχουν επίσης πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αποσυρθείτε. Η επεξεργασία των αιτημάτων απόσυρσης με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τα αιτήματα απόσυρσης μέσω ταχυδρομείου ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Οι Επιλογές σας και ο Έλεγχος Σχετικά με τα Προσωπικά σας Στοιχεία

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας, να αποσύρετε την έγκρισή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών στοιχείων σας, να αρνηθείτε την χρήση των προσωπικών στοιχείων σας από εμάς ή να αιτηθείτε ένα αποστελλόμενο αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων σας, μπορείτε να μπείτε στην ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ MATTEL (εκτός της American Girl) ή στην ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ AMERICAN GIRL (μόνον για την American Girl). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πύλες για να κάνετε επιλογές σχετικά με τα δεδομένα που έχει η Mattel για εσάς.

Γονικοί Έλεγχοι

Οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των παιδιών τους και να κάνουν επιλογές σχετικά με το πώς η Mattel χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης ή της διαγραφής δεδομένων χρησιμοποιώντας τη ΦΟΡΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Έλεγχοι Εφαρμογών

Με τις εφαρμογές, είστε σε θέση να:

 • Χρησιμοποιήσετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας και τους ελέγχους για να:
 • Σταματήσετε την πλοήγηση στο διαδίκτυο απενεργοποιώντας την πρόσβαση διαδικτύου στη συσκευή ή κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης.

Η πρόσβαση ή η διάθεση ελέγχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την συσκευή σας.

 • ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • Στην ενότητα αυτή συνοψίζεται η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, την οποία μπορείτε να εξετάσετε για όλες τις λεπτομέρειες.

 • Μια ειδική σημείωση για γονείς και νόμιμους κηδεμόνες

 • Αναλαμβάνουμε ειδικά μέτρα για την προστασία των παιδιών όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Μας βοηθάτε να προστατεύσουμε το απόρρητο των παιδιών σας καθοδηγώντας τα να μην δίνουν ποτέ τα προσωπικά στοιχεία τους χωρίς την άδειά σας.

 • Προστασία απορρήτου παιδιών

  • Δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας από παιδιά στις Υπηρεσίες της Mattel που προορίζονται για παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπονται από τον νόμο.
  • Συλλέγουμε κάποια δεδομένα (όπως διεύθυνση IP, UDID κινητής συσκευής, λειτουργικό σύστημα, κ.λπ.) αυτόματα και χρησιμοποιούμε τεχνολογία όπως cookies για να προσδώσουμε λειτουργικότητα και στήριξη στις λειτουργίες μας. Ζητάμε συγκατάθεση όπου απαιτείται.
  • Δεν ζητάμε περισσότερα προσωπικά στοιχεία από όσα χρειάζονται ώστε να συμμετάσχει ένα παιδί σε μια δραστηριότητα.
  • Λαμβάνουμε μέτρα για αποτρέψουμε τα παιδιά να δημοσιεύουν ή να αποκαλύπτουν δημόσια τα προσωπικά στοιχεία τους.
  • Χρησιμοποιούμε τεχνολογία ελέγχου και φιλτραρίσματος σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε τα παιδιά από το να δημοσιεύουν προσωπικά στοιχεία χωρίς γονική συγκατάθεση στις Υπηρεσίες της Mattel που προορίζονται για παιδιά.
  • Ενδέχεται να ζητήσουμε από τους επισκέπτες να δώσουν την ημερομηνία γέννησης ή γεωγραφικά στοιχεία όπως δεδομένα τοποθεσίας πριν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια Υπηρεσία της Mattel ή να δώσουν προσωπικά στοιχεία.
 • Οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση και να μας ζητήσουν να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε για τα παιδιά τους τα στοιχεία τους χρησιμοποιώντας τη ΦΟΡΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο των παιδιών μπορείτε να ελέγξετε την ολοκληρωμένη μας ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη στις Υπηρεσίες της Mattel.

Κάποιες Υπηρεσίες της Mattel μπορεί να σας προσφέρουν την ευκαιρία να ανεβάσετε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη.

 • Δεν σας επιτρέπουν όλες οι Υπηρεσίες της Mattel να δημοσιεύετε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη.
 • Ενδέχεται να απαιτείται η εγγραφή του χρήστη, ή του γονέα εκ μέρους του παιδιού για προορισμένες για παιδιά Υπηρεσίες της Mattel ώστε να ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία της Mattel ή η πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες.
 • Ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί κανόνες για δραστηριότητες κοινωνικών δικτύων. Σιγουρευτείτε πως έχετε ελέγξει προσεκτικά τους όποιους επιπρόσθετα αναρτημένους όρους, καθώς και τους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προσπαθούμε να διατηρούμε την ασφάλεια των δεδομένων αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως τα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων δεν υπόκεινται σε πιθανότητα σφάλματος.

Προσπαθούμε να προστατεύουμε τα δεδομένα που μας δίνετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Mattel με εμπορικά εύλογους τρόπους.

 • Εμείς και οι εκπρόσωποι και συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε κωδικοποίηση ή άλλα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα στοιχεία πληρωμών κατά τη μετάδοσή τους και υιοθετούμε εσωτερικές διαδικασίες για να διαφυλάττουμε αυτά τα στοιχεία στα συστήματά μας.
 • Απαιτούμε από τους τρίτους συνεργάτες μας να ακολουθούν τις καλύτερες αποδεκτές από τον εμπορικό τομέα μεθόδους για τη διαφύλαξη προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και άλλων δεδομένων που διαχειρίζονται.
 • Να γνωρίζετε πως ενώ καταβάλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας, καμία μέθοδος δεν είναι 100% ασφαλής.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τις μεθόδους ασφαλείας τρίτων.
 • Προτείνουμε να μάθετε σχετικά με και να χρησιμοποιείτε εργαλεία, συνήθειες και μεθόδους για να προστατεύσετε τη δική σας ασφάλεια και της οικογένειάς σας. Για παράδειγμα, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πρωτότυπους κωδικούς πρόσβασης που να είναι δύσκολο να αντιγράψουν ή να μαντέψουν άλλοι.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Οι Υπηρεσίες της Mattel και οι διακομιστές της υπόκεινται στους νόμους των Η.Π.Α., που μπορεί να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απορρήτου για τα δεδομένα σας από το μέρος στο οποίο ζείτε.
 • Οι διακομιστές μας βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud.
 • Χρησιμοποιούμε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες για τη μεταφορά προσωπικών στοιχείων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή την Ελβετία σε χώρες εκτός του ΕΟΧ.
 • Η χρήση των Υπηρεσιών της Mattel από εσάς υπόκειται σε συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
 • Μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Mattel, εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Οι Υπηρεσίες της Mattel, οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμες τις Υπηρεσίες της Mattel και οι βάσεις δεδομένων όπου φυλάσσουμε δεδομένα ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που έχουν νόμους περί απορρήτου διαφορετικούς από το μέρος που ζείτε.

 • Οι διακομιστές για τις Υπηρεσίες της Mattel βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) των οποίων οι διακομιστές μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Για τους χρήστες των οποίων τα προσωπικά στοιχεία μεταφέρονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή την Ελβετία σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών της Mattel, στηριζόμαστε σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες.
 • Με τη χρήση των Υπηρεσιών της Mattel, η μεταφορά, συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων θα γίνεται ως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, στους
 • Εάν δεν συμφωνείτε με την μεταφορά, συλλογή, επεξεργασία ή χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με αυτούς τους όρους, μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Θα κάνουμε ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου κατά καιρούς που θα δημοσιεύονται εδώ.
 • Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά το παρελθόν χωρίς ειδοποίηση. Εάν χρειαστεί, θα ζητήσουμε και τη συγκατάθεσή σας. 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τη Δήλωση Απορρήτου μας κατά καιρούς. Όταν συμβαίνει αυτό, θα σας ειδοποιούμε για τις νέες διατάξεις δημοσιεύοντάς τις στους Ιστοτόπους της Mattel.

 • Δεν θα κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως χωρίς ειδοποίηση και, όπου απαιτείται, με συγκατάθεση. 


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, έχετε ορισμένα δικαιώματα. 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνια § 1798.83, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, μία φορά τον χρόνο δεδομένα σχετικά με τρίτους στους οποίους έχουμε κοινοποιήσει δεδομένα σχετικά με εσάς για τους διαφημιστικούς τους σκοπούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και μια περιγραφή των κατηγοριών προσωπικών στοιχείων που κοινοποιήθηκαν. Για να κάνετε ένα τέτοιο αίτημα, συμπληρώστε και στείλτε μας την ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την στιγμή που λάβουμε ένα τέτοιο αίτημα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εάν είστε πολίτης μιας Χώρας Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους απορρήτου της Mattel, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εποπτικές αρχές του ΕΟΧ για να κοινοποιήσετε τους προβληματισμούς σας.

Εάν είστε πολίτης μιας Χώρας Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) μπαίνοντας στην ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ MATTEL ή στην ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ AMERICAN GIRL. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις εποπτικές αρχές εντός του ΕΟΧ, που συμπεριλαμβάνει το δικό σας Κράτος Μέλος, για προβληματισμούς που έχετε σχετικά με τις μεθόδους απορρήτου της Mattel. Η άρχουσα εποπτική αρχή για τις Υπηρεσίες της Mattel που προσφέρεται στον ΕΟΧ είναι η Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Autoriteit Persoonsgegevens.

ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Δεν αναλαμβάνουμε δράση ώστε να ανταποκριθούμε σε σήματα μη εντοπισμού που διατίθενται σε κάποια προγράμματα περιήγησης.

Κάποια προγράμματα περιήγησης διαδικτύου ενδέχεται να εκπέμπουν σήματα «μη εντοπισμού». Τα προγράμματα περιήγησης ιστού μπορεί να περιλαμβάνουν ή να ενεργοποιούν αυτές τις δυνατότητες με διαφορετικό τρόπο, καθιστώντας ασαφές εάν οι χρήστες έχουν ενεργοποιήσει αυτές τις δυνατότητες συνειδητά. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν αναλαμβάνουμε μέτρα για να ανταποκριθούμε σε αυτά τα σήματα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις των cookies σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του δικού σας προγράμματος περιήγησης ώστε να αποδεχτείτε ή να ενεργοποιήσετε φραγή για κάποια ή όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ειδοποίηση ώστε να μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies. Εάν ενεργοποιήσετε φραγή για όλα τα cookies κάποιες δυνατότητες των ιστοτόπων της Mattel ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες για εσάς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι Υπηρεσίες της Mattel που παρουσιάζουν τις ακόλουθες σφραγίδες έχουν πιστοποιηθεί από τους αντίστοιχους οργανισμούς:

 • Πρόγραμμα Entertainment Software Rating Board Privacy Certified
 • Πρόγραμμα kidSAFE Seal

Πρόγραμμα ESRB Privacy Certified

Η Mattel είναι ένας έγκυρος κάτοχος άδειας και συμμετέχον μέλος σε καλή θέση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENTERTAINMENT SOFTWARE RATING BOARD’S PRIVACY CERTIFIED(«ESRB Privacy Certified»). Οι σφραγίδες ESRB Privacy Certified εμφανίζονται στις Υπηρεσίες της Mattel που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ESRB Privacy Certified έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοί κοινοποίησης των δεδομένων μας είναι υπεύθυνες και κατάλληλες. 

Για να βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε αναλάβει εθελοντικά αυτήν την πρωτοβουλία απορρήτου και οι Υπηρεσίες της Mattel έχουν επιθεωρηθεί και πιστοποιηθεί από το ESRB Privacy Certified όπου είναι αναρτημένη η σφραγίδα του ESRB Privacy Certified ώστε να ανταποκριθούμε στις καθιερωμένες μεθόδους συλλογής, χρήσης, και κοινοποίησης διαδικτυακών δεδομένων. Ως κάτοχοι άδειας αυτού του προγράμματος απορρήτου, δεχόμαστε ελέγχους υπηρεσιών και άλλους μηχανισμούς τήρησης και ανάληψης ευθυνών που διαχειρίζεται ανεξάρτητα το ESRB.

Εάν πιστεύετε πως δεν έχουμε απαντήσει στο ερώτημά σας σχετικά με το απόρρητο αναφορικά με κάποια Υπηρεσία της Mattel ή Ιστότοπο της Mattel που φέρει την σφραγίδα του ESRB Privacy Certified ή κάποια ερώτησή σας σχετικά με Υπηρεσία της Mattel ή Ιστότοπο της Mattel δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ESRB στη διεύθυνση http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx ή: 

ESRB

Attn.: Privacy Certified Program

420 Lexington Avenue, Suite 2240 New York, NY 10170

privacy@esrb.org

Το ESRB δεν σχετίζεται με τη Mattel και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε θέματα που δεν σχετίζονται με το απόρρητο. 

Πρόγραμμα Kidsafe Seal

Κάποια συνδεδεμένα προϊόντα της Mattel φέρουν τη Σφραγίδα kidSAFE. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες της Mattel που φέρουν την Σφραγίδα kidSAFE έχουν επιθεωρηθεί ανεξάρτητα, πιστοποιηθεί ή κατονομαστεί από την kidSAFE ως ανταποκρινόμενα στα πρότυπα διαδικτυακής ασφάλειας ή απορρήτου και ότι η Mattel και ο όποιος συνεργάτες τεχνολογίας με τον οποίο έχει συνεργαστεί έχουν εξουσιοδοτηθεί να εμφανίζουν τη Σφραγίδα kidSAFE σε σχέση με το προϊόν αυτό.

Εάν έχετε κάποια απορία σε σχέση με κάποια Υπηρεσία της Mattel ή προϊόν που φέρει τη Σφραγίδα kidSAFE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την kidSAFE στη διεύθυνση https://www.proprofs.com/survey/t/?title=xs7un.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προσπαθούμε πάντα να είμαστε διαφανείς και ξεκάθαροι σχετικά με τις πολιτικές μας. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις. 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Εάν είστε γονέας και θέλετε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του παιδιού σας, χρησιμοποιήστε τη ΦΟΡΜΑ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Εάν θέλετε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από εμάς, επισκεφθείτε την ενότητα ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ MATTEL (εξαιρουμένης της American Girl) ή την ενότητα ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ AMERICAN GIRL (μόνον για την American Girl). Εάν θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα έχει η Mattel σχετικές με εσάς, ή να κάνετε επιλογές για αυτά, χρησιμοποιήστε την ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ MATTEL  (εκτός από την American Girl) ή την ΠΥΛΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ GDPR ΤΗΣ AMERICAN GIRL (μόνον για την American Girl).Για τις επωνυμίες Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment και MEGA:

 • Mattel Consumer Services
 • 636 Giard Avenue

  East Aurora, NY 14052

  Στις Η.Π.Α. ή τον Καναδά: 800-524-TOYS (800-524-8697)


  email: Mattel Global Consumer Support

  Εάν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α. ή του Καναδά, επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ. 

Για την American Girl:

 • American Girl
 • P.O. Box 620497

  Middleton, WI 53562-0497

  Τηλέφωνο: 800-845-0005 Φαξ: 608-836-0761

  email: service@americangirl.com