Oświadczenie O Prywatności Online Firmy Mattel


Zaktualizowano 24 maja 2018 r

Twoja prywatność jest dla nas ważna w rodzinie firm zrzeszonych pod marką Mattel. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności opisano informacje, które Mattel zbiera od Ciebie, poprzez nasze interakcje z Tobą i za pośrednictwem naszych Usług Mattel oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje. Opisuje również, jakie informacje zbierają od ciebie strony trzecie oraz w jaki sposób my i oni używamy tych informacji. Kluczowe terminy są wyróżnione kursywą i podkreślone (jak tutaj) i można je znaleźć w sekcji DEFINICJE. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera przykłady danych, które zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz wyborów, których możesz dokonać; przykłady te mogą nie być wyczerpujące lub wyłączne.

To stwierdzenie dotyczy Usług Mattel, w tym Witryn Mattel, aplikacji, aplikacji mobilnych, usług online i produktów ze zdolnością przyłączeniową. Witryny Mattel podlegają również WARUNKOM MATTEL. Mogą obowiązywać także inne warunki, umowy licencyjne dla użytkownika końcowego lub dodatkowe zasady. Za każdym razem, gdy używasz Usług Mattel, oznacza to, że zgadzasz się z tym oświadczeniem. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z Usług Mattel.

DEFINICJE

Dziecko/dzieci. Osoby, które nie są w wieku uprawniającym do wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanieich danych osobowych. W większości rejonów świata są to osoby poniżej 13 roku życia. W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) są to osoby poniżej 16 roku życia. Stosujemy lokalne definicje "dzieci" dla Usług Mattel znajdujących się w jurysdykcjach, w których wiek jest inny.

Informacje. Dane, które zbieramy. Obejmuje to w kolejności alfabetycznej: 

 • Dane logowania do serwisów społecznościowych.
 • Dane logowania.
 • Informacje dostarczone przez firmę zewnętrzną.
 • Informacje lokalne.
 • Informacje o płatności.
 • Informacje o urządzeniu.
 • Informacje o zainteresowaniach lub danych demograficznych.
 • Informacje osobiste.
 • Informacje z ankiety.
 • Informacje zbierane automatycznie.
 • Osobiste informacje kontaktowe.
 • Szczegóły zamówienia.
 • Treści generowane przez użytkowników.

Reklamy oparte na zainteresowaniach. Ukierunkowane reklamy produktów i usług, które wnioskując z Twojej aktywności, mogą Cię zainteresować.

Rodzina firm Mattel. Kiedy w tym oświadczeniu mówimy o rodzinie firm Mattel, mamy na myśli:

 • Mattel, Inc.,
 • Fisher-Price, Inc.,
 • American Girl Brands, LLC,
 • HIT Entertainment Limited, and
 • Mega Brands Inc.
 • MATTEL G.m.b.H., Hauptstraße 82, A-2384 Breitenfurt bei Wien, Austria
 • Mattel NV/SA, De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, Belgium
 • Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19, 110 00, Prague 1, Czech Republic
 • Mattel Northern Europe A/S, Langebrogade 5, 1411 Copenhagen, Denmark
 • Mattel France S.A., 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, 94260 Fresnes, France
 • Mattel GmbH, Solmstrasse 4 83, D-60486 Frankfurt, Germany
 • Mattel AEBE, 1, Ethnarchou Makariou Av., 175 61 Palaio Faliro, Greece
 • Mattel Toys Hungary KFT., 2161 Csomád, Levente utca 14/A, Cégjgyzékszám
 • Mattel Srl., Via Filippo Turati, 4, Italia 20122 Milano (MI) Italy
 • Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, The Netherlands
 • Mattel Poland Sp. z o.o., Prosta 67, 00-838 Warsaw, Poland
 • Mattel Portugal Lda, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17 3A 1070-313 Lisboa, Portugal
 • Mattel España S.A., Aribau, 200, 8th Floor, 08036 Barcelona, Spain
 • Mattel UK Ltd, 3rd Floor The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, SL1 1FQ United Kingdom

Witryny Mattel. Witryny oferowane przez rodzinę firm Mattel. Zobacz Usługi Mattel.

Usługi Mattel. Wszystkie usługi online oferowane przez rodzinę firm Mattel, w tym witryny internetowe (Witryny Mattel), aplikacje i produkty ze zdolnością przyłączeniową. Przeczytaj więcej w USŁUGACH MATTEL.

Strona trzecia. Firma niepowiązana z rodziną firm Mattel, w tym witryny stron trzecich, z którymi łączymy się, lub stron trzecich, które prowadzą sklepy internetowe lub sklepy z aplikacjami mobilnymi. Więcej informacji na stronie PARTNERZY ZEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI PARTNERZY TECHNOLOGICZNI.

 • Partner zewnętrzny lub zewnętrzny dostawca usług.
 • Zewnętrzni partnerzy technologiczni.
USŁUGI MATTEL

Usługi Mattel to usługi online oferowane przez rodzinę firm Mattel, w tym:

 • Witryny Mattel,
 • Sklepy online,
 • Ulepszone Usługi Mattel
 • Aplikacje i
 • Produkty ze zdolnością przyłączeniową. Sprawdź FAQS konkretnego produktu ze zdolnością przyłączeniową, aby uzyskać informacje na temat funkcji, kto jest odpowiedzialny za prywatność i jakie informacje są gromadzone.

Może być konieczne połączenie się ze stroną trzecią w celu dokonania zakupu, pobrania aplikacji lub skorzystania z produktu ze zdolnością przyłączeniową. 

Możesz mieć możliwość podłączenia aplikacji lub produktu ze zdolnością przyłączeniową za pośrednictwem usługi bezprzewodowej.

Witryny Mattel

Oferujemy Witryny Mattel, w których znajdują się gry, informacje, możliwe są zakupy i inne interaktywne i statyczne działania oferowane przez firmy z rodziny Mattel.

 • Niektóre Witryny Mattel lub obszary witryn są przeznaczone dla dzieci, a niektóre są przeznaczone dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej o witrynach dla dzieci i konkretnych praktykach dla nich w naszym
 • Nie musisz udostępniać żadnych osobistych informacji kontaktowych, aby korzystać z większości Witryn Mattel, ale większość Witryn Mattel dla dorosłych i nastolatków zawiera specjalne sekcje i uprawnienia dla członków, którzy się zarejestrują.

Sklepy online

Oferujemy możliwości zakupu produktów w naszych sklepach internetowych, aplikacjach lub za pośrednictwem innych mediów lub partnerów biznesowych. Sklepy internetowe są często częścią większej Witryny Mattel.

 • Aby dokonać zakupu, klienci muszą mieć ukończone 18 lat i zapewnić ważną metodę płatności. 
 • Gdy klient złoży zamówienie online, wyślemy mu e-mail potwierdzający. 

Ulepszone usługi Mattel

 • Ulepszone Usługi Mattel mogą być dostępne dla Ciebie lub w imieniu Twojego dziecka za miesięczną lub inną opłatę za niektóre Usługi Mattel. 

Aplikacje 

Oferujemy wiele zabawnych i wciągających aplikacji reprezentujących nasze marki. W niektórych przypadkach aplikacje mogą być dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Mattel, ale najczęściej, gdy pobierasz lub kupujesz aplikację lub dokonujesz zakupu w aplikacji, robisz to za pośrednictwem zewnętrznego sklepu internetowego z aplikacjami mobilnymi. Odwiedź LINKI I STRONY TRZECIE, aby uzyskać więcej informacji.

Proszę pamiętać: Korzystanie z aplikacji może podlegać umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) w dodatku do naszego REGULAMINU MATTEL.

Produkty ze zdolnością przyłączeniową

Mattel oferuje rodzicom i dzieciom różne produkty, które łączą się z Internetem. Czasami współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, aby oferować produkty ze zdolnością przyłączeniową.

 • Niektóre produkty ze zdolnością przyłączeniową, takie jak elektroniczne nianie, są przeznaczone wyłącznie dla rodziców. 
 • Korzystanie z produktów ze zdolnością przyłączeniową zwykle wymaga pobrania odpowiedniej aplikacji. 
 • Praktyki związane z prywatnością w przypadku niektórych produktów ze zdolnością przyłączeniową należą do odpowiedzialności strony trzeciej. 
 • Zapewniamy FAQ i inne informacje, które pomogą Ci zrozumieć konkretne funkcje produktu ze zdolnością przyłączeniową (na przykład, czy zbierają dane głosowe lub wizualne), kto jest odpowiedzialny za prywatność i jakie rodzaju informacje gromadzimy. 

Usługi bezprzewodowe

Możemy komunikować się z Tobą na Twoim urządzeniu mobilnym. Aby otrzymać Usługi Mattel za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, odwiedzający muszą wyrazić zgodę i potwierdzić, że ich operator będzie musiał zapłacić za wysyłanie i odbieranie wiadomości zgodnie z ich planem usług. Możesz zostać poproszony o potwierdzenie takiej zgody. 

 • Obowiązują standardowe stawki przesyłania wiadomości, o ile nie wskazano inaczej; jeśli obowiązują taryfy premium, odwiedzający zostaną powiadomieni o tym przed rejestracją. 
 • Fitma Mattel nie ponosi odpowiedzialności za opłaty za usługi bezprzewodowe, takie jak opłaty za wiadomości, związane z dostępem lub połączeniem z Usługami Mattel.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

 • Zbieramy informacje, aby umożliwić rejestrację w celu skorzystania z Usług Mattel. Informacje logowania to często wszystko, czego potrzebujemy, aby Cię zarejestrować.
 • Zbieramy osobiste informacje kontaktowe.
 • Zbieramy inne dane osobowe o Tobie, takie jak zainteresowania lub informacje demograficzne, itp.
 • Zbieramy treść tworzoną przez użytkowników tam, gdzie Usługa Mattel oferuje taką opcję.
 • Zbieramy informacje o urządzeniu, utomatycznie zbierane informacje i informacje, które ułatwiają dostęp do Usług Mattel (takich jak informacje logowania, nazwa sieci Wi-Fi itd.).

Zbieramy informacje od Ciebie i o Tobie, aby zapewnić ci Usługi Mattel. Informacje, które zbieramy zależą od konkretnych Usług Mattel.

Możemy zbierać od Ciebie:

 • Informacje logowania.
 • Osobiste dane kontaktowe.
 • Automatycznie zbierane informacje.
 • Dane logowania do sieci społecznościowych.
 • Informacje dot. zamówienia.
 • Informacje o płatności.
 • Nazwę i adres, pod którym dokonujesz zakupu i na który prosiśz o jego przesłanie Tobie lub komuś innemu.
 • Informacje o lokalizacji.
 • Adresy e-mail, nazwy użytkowników lub inne informacje o znajomych, do których chcesz wysłać e-kartkę lub zaprosić do wzięcia udziału w ofercie Usług Mattel.
 • Informacje na temat Twojego dziecka (jak np. dane osobowe dziecka i osobiste informacje kontaktowe, w tym informacje o zainteresowaniach lub dane demograficzne).
 • Informacje, które pozwalają nam potwierdzić, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym Twojego dziecka, w tym Twój wiek.
 • Treść generowana przez użytkownika.
 • Nazwa sieci Wi-Fi.
 • Informacje z ankiety.

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE?

Zbieramy informacje: 

 • które dobrowolnie udostępniasz;
 • do realizacji transakcji; i
 • automatycznie. 

Odwiedź stronę INFORMACJE O PLIKACH COOKIE I TECHNOLOGIACH, aby uzyskać więcej informacji na temat technologii używanych do automatycznego zbierania informacji.

Zbieramy informacje, które udostępniasz dobrowolnie
Możesz korzystać z wielu naszych Θsług Mattel bez udostępniania żadnych osobistych informacji kontaktowych. Jeśli chcesz, możesz udostępnić swoje osobiste informacje kontaktowe, dane osobowe, informacje logowania, dane dotyczące zainteresowań lub dane demograficzne lub informacje podawane w ankiecie o Tobie lub Twoim dziecku, gdy:

 • Rejestrujesz się w serwisie Mattel.
 • Bierzesz udział w grze.
 • Korszytasz z interaktywnej aktywności.
 • Dokonujesz zakupu w jednym z naszych sklepów internetowych (patrz: ZBIERAMY INFORMACJE O ZAMÓWIENIU).
 • Zamawiasz katalog.
 • Bierzesz udział w loterii lub konkursie.
 • Rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje i oferty.
 • Składasz wniosek online o pracę.
 • Odpowiadasz na ankietę lub kwestionariusz.
 • Publikujesz treść tworzoną przez użytkownika. Obowiązują specjalne zasady; czytaj więcej na TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Zbieramy informacje o zamówieniu

Kiedy klient umieszcza przedmiot w koszyku, składa zamówienie lub żąda katalogu online, zbieramy informacje o zamówieniu związane z transakcją. Może to obejmować dane osobowe dotyczące Twojego dziecka.

Klienci mogą ζαrejestrować się, składając zamówienia, aby wygodnie wypełniać zamówienie i składać przyszłe zamówienia. Kiedy zarejestrowani klienci wracają do witryny w celu składania kolejnych zamówień, mogą się identyfikować za pomocą swoich informacji logowania.

Zbieramy informacje automatycznie po uzyskaniu dostępu do Usługi Mattel

Gromadzimy automatycznie zebrane informacje, w tym informacje o urządzeniu, aby zapewnić odpowiednie Usługi Mattel lub Witryny Mattel (na przykład w Twoim języku) podczas ich korzystania lub odwiedzania.

DLACZEGO GROMADZIMY INFORMACJE?

Zbieramy informacje od Ciebie w celu zaspokojenia Twoich potrzeb, zarządzania naszą zawartością i reklamą, wydajnego działania i ulepszania Usług Mattel i produktów.

 • Zbieramy informacje, aby wykonać to, o co nas prosisz.
 • Zbieramy informacje, aby dostarczyć Ci informacje na temat produktów ora Usług Mattel, które mogą zainteresować Ciebie lub Twoje dziecko.
 • Zbieramy informacje, aby wspomagać Usługi Mattel i przeprowadzane operacje.
 • Zbieramy informacje, aby ulepszyć Usługi Mattel.
 • Zbieramy informacje, aby ulepszyć nasze produkty.
 • Zbieramy informacje, aby zaoferować Ci treści.
 • Zbieramy informacje, aby dostarczać Ci reklam.
 • Zbieramy informacje, aby zachować bezpieczeństwo.
 • Zbieramy informacje, aby chronić prawa nasze i innych.

Zbieramy informacje:

 • Aby zapewnić Ci Usługi Mattel. 
 • Aby odpowiedzieć na Twoje wnioski.
 • Aby zweryfikować wiek Twój lub Twojego dziecka.
 • Aby zakończyć transakcję.
 • Aby zrealizować transakcję.
 • Aby potwierdzić zamówienie.
 • Aby przekazać informacje o stanie twojego zamówienia.
 • Aby zrealizować Twoje bezpłatne lub płatne subskrypcje.
 • Aby powiadomić zwycięzców w konkursach i loteriach.
 • Aby przesłać Ci rekomendacje dotyczące Usług Mattel, które interesują Ciebie, lub Twoje dzieci.
 • Aby wysyłać rekomendacje dotyczące produktów, które interesują Ciebie, lub Twoje dzieci.
 • Aby wysłać Ci korespondencję marketingową.
 • Aby wysłać Ci katalogi.
 • Aby zaoferować reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom.
 • Analizować i mierzyć skuteczność naszych reklam.
 • Aby wspomagać Usługi Mattel.
 • Aby zrozumieć naszych gości.
 • Aby ulepszyć nasze produkty.
 • Aby ulepszyć Usługi Mattel.
 • Aby opracowywać nowe produkty. 
 • Aby opracowywać nowe Usługi Mattel.
 • Aby zachować bezpieczeństwo, integralność i jakość naszych produktów i Usług Mattel. 
 • Aby chronić własność intelektualną.
 • Aby chronić nasze prawa.
 • Aby chronić prawa innych osób.

Możemy współpracować z partnerami zewnętrznymi, w tym zewnętrznymi partnerami technologicznymi, przy realizacji niektórych lub wszystkich tych celów. Informacje na temat niektórych z stron trzecich można znaleźć na stronie O PLIKACH COOKIE I TECHNOLOGIACH.

Możemy połączyć wszystkie zebrane informacje, aby lepiej poznać Twoje potrzeby, udoskonalić Usługi Mattel i operacje, zarządzać treścią i reklamą, wysyłać oferty i informacje oraz lepiej Ci służyć.

Jeśli zgodnie z prawem Twojego regionu potrzebujemy uzyskać Twoją zgodę na zebranie takich informacji w określonym celu, zrobimy to w momencie, gdy zbieramy informacje.

INFORMACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Czasami otrzymujemy να Twój temat informacje dostarczone przez osobę trzecią i łączymy je z innymi danymi osobowymi, które zebraliśmy.

Możemy zbierać informacje dotyczące uwierzytelniania.

Zbieramy informacje z innych źródeł

Możemy uzyskać informacje dostarczone przez inną firmę ze źródeł komercyjnych. Możemy połączyć tę informację z innymi danymi osobowymi na Twój temat, które zebraliśmy.

Możemy również zbierać informacje dotyczące uwierzytelniania (na przykład w celu sprawdzenia, czy jesteś uprawnionym posiadaczem karty kredytowej).

UDOSTĘPNIANIE TWOICH INFORMACJI?

Możemy udostępniać informacje w następujący sposób:

 • Udostępniamy informacje, które uzyskujemy w ramach firm rodziny Mattel oraz naszych partnerów zewnętrznych.
 • Udostępniamy osobiste informacje kontaktowe stronom trzecim w celach marketingowych za Twoją zgodą.
 • Jak zwykle w przypadku firm katalogowych, udostępniamy adresy pocztowe (ale nie adresy e-mail) innym firmom katalogowym, których produkty i usługi mogą być dla Ciebie interesujące. W razie potrzeby najpierw uzyskamy Twoją zgodę. Dajemy Ci możliwość rezygnacji.
 • Jeśli podasz inforamcje dotyczące logowania do sieci społecznościowych, Mattel podzieli się tą informacją z Twoją siecią społecznościową.
 • Udostępniamy informacje na temat użytkowania i zainteresowań, które uzyskujemy za pomocą plików cookie i technologii z zewnętrznym partnerom technologicznym oraz uzyskujemy zgodę, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Dowiedz się więcej o TWOICH WYBORACH I KONTROLI.
 • Udostępniamy wszelkie informacje (w tym dane osobowe), które uzyskamy, aby spełnić prawne żądanie lub wezwanie do sądu, chronić własność lub bezpieczeństwo osobiste, gdy firma Mattel zostaje kupiona lub sprzedana, lub poddana innym działaniom dozwolonym lub wymaganym przez prawo. 

Udostępniamy informacje, które otrzymujemy w ramach firm rodziny Mattel, także naszym partnerom zewnętrznym, aby mogli wykonywać swoje zadania w naszym imieniu. 

Za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności, nie udostępniamy osobistych informacji kontaktowych, które otrzymujemy online od lub odnośnie do dzieci, innym firmom spoza firm rodziny Mattel dla ich bezpośrednich celów marketingowych. 

Dzielenie się z naszymi partnerami zewnętrznymi

Możemy udostępniać informacje różnym partnerom zewnętrznym. Podmioty te:

 • Zapewniają konserwację i bezpieczeństwo baz danych i serwerów.
 • Pomagają nam w zarządzaniu transakcjami.
 • Pomagają nam przetwarzać i realizować zamówienia lub wnioski.
 • Pomagają nam przeanalizować naszą ofertę.

Dostarczają także inne podobne usługi dla firm rodziny Mattel. Wymagamy, aby zewnętrzni partnerzy uzyskujący dostęp do informacji dbali o ich ochronę.

Udostępnianie stronom trzecim w celach marketingowych

 • Udostępniamy określone nazwiska i adresy pocztowe odbiorców katalogu stronom trzecim, których katalogi mogą być dla Ciebie interesujące. W razie potrzeby najpierw uzyskamy Twoją zgodę. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie. 
 • Za Twoją zgodą Mattel udostępnia osobiste informacje kontaktowe zewnętrznym firmom, które oferują produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować. 
 • Jeśli skontaktujesz się z nami, usuniemy Twoje imię i nazwisko z listy, którą udostępniamy firmom zewnętrznym. Odwiedź stronę

Udostępnianie sieciom społecznościowym

Jeśli podasz informacje logowania do sieci społecznościowej, aby zalogować się do Usługi Mattel lub Witryny Mattel, informacja udostępniana sieci społecznościowej dotyczy faktu, że zalogowałeś się do Usługi Mattel lub Witryny Mattel, lub aktywności w Usłudze Mattel lub Witrynie Mattel. Możemy wysłać wiadomości za pośrednictwem sieci społecznościowej, aby się z Tobą komunikować.

Dzielenie się z zewnętrznymi partnerami technologicznymi

Udostępniamy informacje na temat użytkowania i zainteresowań, które uzyskujemy za pomocą plików cookie i technologii z zewnętrznym partnerom technologicznym oraz uzyskujemy zgodę, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Dowiedz się więcej w TWOICH WYBORACH I KONTROLI.

Udostępnianie w celu ochrony praw i wypełniania obowiązków prawnych

Jeśli firma Mattel uważa, że czyjeś zachowanie w ramach jakiejkolwiek Usługi Mattel może zaszkodzić nam, Usługom Mattel, lub jakiejkolwiek osobie lub mieniu, możemy ujawnić dane osobowe, aby zapobiec takim szkodom. W takim przypadku możemy spróbować zidentyfikować sprawcę, skontaktować się z nim lub wnieść przeciwko nim pozew sądowy. 

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że ujawnienie ich jest wymagane lub dozwolone przez prawo lub w odpowiedzi na wniosek prawny lub wezwanie sądowe.

LINKI I STRONY TRZECIE

 • Usługi Mattel mogą prowadzić do innych treści z Internetu lub wykorzystywać je. Nie kontrolujemy praktyk gromadzenia danych ani warunków korzystania z witryny strony trzeciej. Polityka prywatności strony trzeciej i warunki korzystania dotyczą tych witryn. 
 • Ustawienia komputera lub urządzenia mobilnego mogą umożliwiać blokowanie lub częściową blokadę innych treści, ale te ustawienia mogą nie być skuteczne we wszystkich przypadkach.
 • Możesz być w stanie zamówić lub zarejestrować się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy. Polityka prywatności strony trzeciej i warunki korzystania z usługi dotyczą działań prowadzonych z zewnętrznym dostawcą.
 • Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, w celu oferowania Usług Mattel.

Inne strony, do których się odwołujemy

Usługi Mattel mogą łączyć się z innymi treściami z Internetu, nad którymi nie mamy kontroli. 

 • Możemy linkować do serwisów społecznościowych lub witryn, które sprzedają nasze produkty.
 • Możemy łączyć się z innymi stronami lub usługami stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 • Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności i warunkami korzystania z usług zewnętrznych dostawców, ponieważ nie są one objęte niniejszą Polityką prywatności, a Mattel nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Możesz mieć możliwość zmiany ustawień przeglądarki, urządzenia lub innego oprogramowania, aby zablokować te strony trzecie. Czasami te ustawienia mogą nie być skuteczne.

Dostawcy zewnętrzni

Po złożeniu zamówienia lub zarejestrowaniu się na Usługi Mattel, gdzie w transakcje są obsługiwane przez niezależnego dostawcę (na przykład PayPal), transakcje te są przeprowadzane za pośrednictwem witryny internetowej dostawcy. 

 • Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji osobistych lub zaangażowaniem się w jakiekolwiek transakcje za pośrednictwem witryny podmiotu trzeciego należy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności strony trzeciej. 
 • Mattel nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane ze stronami trzecimi, ich treścią, warunkami i politykami prywatności.

Partnerzy zewnętrzni i zewnętrzni partnerzy technologiczni 

 • Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, aby zapewnić Usługi Mattel. Prosimy ich o ostrożne obchodzenie się z informacjami, które zostały im powierzone.
 • Współpracujemy również z zewnętrznymi partnerami technologicznymi w celu dostarczania treści, zrozumienia naszych użytkowników i dostarczania reklam do naszych Witryn Mattel i witryn stron trzecich. Przeczytaj więcej

Sklepy aplikacji mobilnych

 • Może być konieczne zarejestrowanie się w sklepie z aplikacjami mobilnymi strony trzeciej, aby móc pobrać lub kupić aplikację Mattel lub dokonać zakupów w aplikacji przy użyciu aplikacji Mattel. 
 • Podczas pobierania aplikacji Mattel lub korzystania z aplikacji Mattel z funkcjami online za pośrednictwem platformy mobilnej dostawca aplikacji zwykle zbiera również określone informacje dotyczące urządzenia i aplikacji. Mattel nie kontroluje wymagań i zasad sklepów z aplikacjami; zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami korzystania ze sklepów z aplikacjami mobilnymi przed pobraniem lub użyciem dowolnej aplikacji i sprawdź ustawienia swojego urządzenia pod kątem opcji kontrolnych.

TWOJE WYBORY I KONTROLA

Twój wybór
Szanujemy Twoje wybory dotyczące otrzymywania ofert promocyjnych i aktualizacji od nas. Możesz zmienić rodzaj korespondencji, którą otrzymujesz od nas w PREFERENCJACH KORESPONDENCJI Z MATTELA lub w PREFERENCJACH KORESPONDENCJI Z AMERICAN GIRL.

Możesz dokonywać wyborów dotyczących informacji osobistych, które posida na Twój temat firma Mattel w PORTALU MATTEL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (z wyjątkiem American Girl) lub PORTALU AMERICAN GIRL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (jedynie dla American Girl). Rodzice mogą uzyskać dostęp do danych osobowyc dzieci i dokonywać wyborów na ten temat za pomocą FORMULARZA DOSTĘPU DLA RODZICÓW.

Kontrola aplikacji
Twoje urządzenie może zezwalać na blokowanie powiadomień push, informacji o lokalizacji, zakupów w aplikacji lub dostępu do Internetu.

Twoje wybory dotyczące korespondencji

Jeśli chcesz w dowolnej chwili przestać otrzymywać aktualizacje promocyjne lub informacje o produkcie, możesz zmienić swoje PREFERENCJE KORESPONDENCJI Z MATTEL lub swoje PREFERENCJE KORESPONDENCJI Z AMERICAN GIRL. Nasze wiadomości i poczta e-mail zawierają również informacje dotyczące rezygnacji. Wnioki rezygnacji z poczty e-mail będą przetwarzane w ciągu 10 dni roboczych. Wnioski rezygnacji z wysyłania pocztą mogą trwać dłużej.

Twoje wybory i kontrola dotyczące Twoich danych osobowych
Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe; wycofać zgodę na zbieranie lub wykorzystywanie danych osobowych; sprzeciwiać się przetwarzaniu informacji osobistych; lub zażądać przenośnej kopii swoich danych osobowych, możesz uzyskać dostęp do PORTALU MATTEL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (z wyjątkiem American Girl) lub PORTALU AMERICAN GIRL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (tylko dla American Girl). Możesz używać tych portali, aby dokonywać wyborów dotyczących informacji, które Mattel posiada na Twój temat.

Kontrola rodzicielska

Rodzice mogą uzyskać dostęp do danych swoich dzieci i dokonać wyborów dotyczących sposobu, w jaki Mattel wykorzystuje te dane, w tym aktualizowania lub usuwania danych, za pomocą FORMULARZA DOSTĘPU DLA RODZICÓW.

Kontrola aplikacji

Dzięki aplikacjom możesz:

 • Skorzystać z wbudowanych ustawień urządzenia mobilnego, aby:
 • Zablokować nawigację w sieci, wyłączając dostęp do sieci na urządzeniu lub wyłączając przeglądarkę.

Dostęp do kontrolerów lub ich dostępność mogą się różnić w zależności od urządzenia.

PRYWATNOŚĆ-DZIECI

 • W tej sekcji podsumowano naszą OŚWIADCZENIE PRYWATNOŚCI DZIECI, którą można przejrzeć w celu uzyskania pełnych informacji.

 • Specjalna uwaga dla rodziców i prawnych opiekunów
  Podejmujemy szczególne kroki w celu ochrony dzieci, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Pomóż nam chronić prywatność dzieci, ucząc je, żeby nigdy nie podawały informacji osobistych bez Twojej zgody.

 • Ochrona prywatności dzieci

  • Nie zbieramy osobistych informacji kontaktowych od dzieci w Usługach Mattel skierowanych do dzieci, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem w ograniczonych okolicznościach dozwolonych przez prawo.
  • Zbieramy niektóre informacje (takie jak adres IP, UDID urządzenia mobilnego, system operacyjny itp.) automatycznie i wykorzystujemy technologię taką jak pliki cookie, aby zapewnić funkcjonalność i wspierać nasze operacje. W razie potrzeby uzyskujemy zgodę.
  • Nie prosimy o więcej danych osobowych niż jest to konieczne, aby dziecko mogło wziąć udział w danym działaniu.
  • Podejmujemy kroki, aby uniemożliwić dzieciom publikowanie lub publiczne ujawnianie informacji osobistych.
  • Używamy technologii monitorowania i filtrowania, aby uniemożliwić dzieciom publikowanie danych osobowych bez zgody rodziców związanych z Usługami Mattel skierowanymi do dzieci.
  • Możemy poprosić odwiedzających o podanie daty urodzenia lub danych geograficznych lokalizacji przed uzyskaniem dostępu do Usługi Mattel lub dostarczenia informacji osobistych. 

 • Rodzice mogą uzyskać dostęp i poprosić nas o aktualizację lub usunięcie informacji dotyczących ich dzieci za pomocą FORMULARZA DOSTĘPU DLA RODZICÓW.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności dzieci, zapoznaj się z naszą pełną POLITYKĄ PRYWATNOŚCI DZIECI

TREŚĆ GENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Możesz opublikować lub przesłać treść tworzoną przez użytkownika podczas korzystania z Usług Mattel. 

Niektóre Usługi Mattel mogą oferować możliwość przesłania treści tworzonej przez użytkowników. 

 • Nie wszystkie Usługi Mattel umożliwiają publikowanie treści tworzonych przez użytkowników.
 • Rejestracja użytkownika lub rodzica w imieniu dziecka do Usługi Mattel skierowanej do dziecka może być wymagana do aktywacji Usługi Mattel lub uzyskania dostęp do wszystkich funkcji. 
 • Specjalne zasady mogą dotyczyć działań w sieciach społecznościowych. Należy dokładnie zapoznać się z dodatkowymi opublikowanymi regułami, a także z naszym

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się zachować bezpieczeństwo informacji, ale nie możemy zagwarantować, że środki bezpieczeństwa informacji są odporne na usterki.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić informacje, które nam przekazujesz, kiedy korzystasz z naszej Usługi Mattel za pośrednictwem uzasadnionych handlowo środków.

 • My i nasi agenci i podmioty stowarzyszone stosujemy szyfrowanie lub inne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przesyłania informacji o płatności i przyjmujemy wewnętrzne procedury w celu zabezpieczenia informacji w naszych systemach. 
 • Wymagamy, aby nasi partnerzy zewnętrzni stosowali się do najlepszych praktyk branżowych w celu zabezpieczenia osobistych informacji kontaktowych i innych informacji, którymi operują. 
 • Należy pamiętać, że chociaż ciężko pracujemy, aby chronić informacje, żadna metoda nie jest w 100% bezpieczna. 
 • Nie możemy zagwarantować procedur bezpieczeństwa stron trzecich.
 • Zalecamy zapoznanie się z narzędziami, nawykami i praktykami oraz korzystanie z nich w celu ochrony bezpieczeństwa siebie i swojej rodziny. Na przykład zalecamy używanie unikatowych haseł, które są trudne do skopiowania lub odgadnięcia przez innych.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

 • Usługi Mattel i serwery firmy podlegają prawu Stanom Zjednoczonym, które może mieć inne wymagania dotyczące prywatności dla informacji niż prawo w Twoim miejscu zamieszkania.
 • Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Możemy również korzystać z usług w chmurze.
 • Używamy standardowych klauzul umownych do przesyłania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii do krajów spoza EOG.
 • Korzystanie z Usług Mattel podlega gromadzeniu, przekazywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Nie korzystaj z Usług Mattel, jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności. 

Usługi Mattel, serwery udostępniające Usługi Mattel i bazy danych, w których przechowujemy informacje mogą znajdować się w krajach, w których mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony prywatności, które różnią się od przepisów w Twoim miejscu zamieszkania. 

 • Serwery dla Usług Mattel znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Możemy korzystać z usług w chmurze, których serwery mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie.
 • W przypadku użytkowników, dla których korzystanie z Usług Mattel powoduje przeniesienie informacji osobistych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii do krajów spoza EOG, opieramy się na standardowych klauzulach umownych.
 • Podczas korzystania z Usług Mattel, przesyłanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych następuje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności, naszym
 • Jeśli nie wyrażasz zgody na przekazywanie, gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszymi warunkami, nie korzystaj z Usług.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • Będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności od czasu do czasu, zamieszczając ją tutaj.
 • Nie zmienimy sposobu operowania wcześniej zebranymi informacjami bez powiadomienia. W razie potrzeby uzyskamy również Twoją zgodę.

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Gdy to nastąpi, powiadomimy Cię o nowych przepisach, zamieszczając je na naszych Witrynach Mattel. 

 • Nie wprowadzimy istotnych zmian w sposobie przetwarzania informacji osobistych, które zostały wcześniej zebrane bez powiadomienia i, jeśli jest to wymagane, za zgodą.

TWOJE PRAWA DO PRYWATNOSCI W KALIFORNII

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz pewne prawa.

Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym § 1798.83, mieszkańcy Kalifornii mają prawo do otrzymywania raz w roku informacji na temat stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje o Tobie do celów marketingowych w poprzednim roku kalendarzowym oraz opis kategorii udostępnionych danych osobowych. Aby wysłać taki wniosek, wypełnij i wyślij nam FORMULARZ WNIOSKU DOT. PRYWATNOŚCI.

Odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wniosku.

TWOJE EUROPEJSKIE PRAWA DO PRYWATNOSCI

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i masz pytania dotyczące praktyk ochrony prywatności firmy Mattel, możesz skontaktować się z organami nadzoru w EOG, aby podzielić się swoimi wątpliwościami.

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możesz skorzystać z praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), odwiedzając 

PORTAL MATTEL DOT. WYBORU OPCJI GDPR lub PORTAL AMERICAN GIRL DOT. WYBORU OPCJI GDPR.

Możesz również skontaktować się z organami nadzoru w EOG, a także w swoim własnym państwie członkowskim, w sprawie wątpliwości związanych z praktykami dotyczącymi prakty prywatności firmy Mattel. Głównym organem nadzorującym Usługi Mattel oferowanym w EOG jest Holenderski Urząd Ochrony Danych, Autoriteit Persoonsgegevens.

NIE ŚLEDZIĆ

Nie podejmujemy działań, aby odpowiedzieć, aby nie śledzono sygnałów dostępnych w niektórych przeglądarkach.

Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „nie śledzić". Przeglądarki internetowe mogą włączać lub aktywować te funkcje w inny sposób, przez co nie jest jasne, czy użytkownicy świadomie je aktywowali. W związku z tym nie podejmujemy obecnie żadnych działań w celu zareagowania na takie sygnały. Możesz zarządzać preferencjami plików cookie przy użyciu własnych ustawień przeglądarki, aby akceptować lub blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia, abyś mógł wyrazić zgodę na pliki cookie. Jeśli zablokujesz wszystkie pliki cookie, niektóre funkcje Mattel Sites mogą być niedostępne.

CERTYFIKATY

Usługi Mattel z następującymi pieczęciami są certyfikowane przez odpowiednie organizacje: 

 • Entertainment Software Rating Board Privacy Certified Program
 • kidSAFE Seal Program

ESRB Privacy Certified Program
Mattel jest ważnym licencjobiorcą i członkiem programu o dobrej opinii Ochrony Prywatności Certyfikowanej Zarządu ds. klasyfikacji oprogramowania w dziedzinie rozrywki ENTERTAINMENT SOFTWARE RATING BOARD’S PRIVACY CERTIFIED PROGRAM (“ESRB Privacy Certified”). Pieczęcie certyfikatów ESRB dotyczące ochrony prywatności pojawiają się w Usługach Mattel uczestniczących w programie. Program ESRB dotyczący ochrony prywatności ma na celu zapewnienie, że nasze praktyki dotyczące ujawniania informacji są odpowiedzialne i odpowiednie. 

Aby chronić Twoją prywatność, dobrowolnie podjęliśmy tę inicjatywę dotyczącą prywatności i oferujemy Usługi Mattel, w których pieczęć ESRB Privacy Certified została opublikowana i zatwierdzona przez ESRB Privacy Certified w celu zaświadczenia stosowania ustanowionych praktyk dla gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji w Internecie. Jako licencjobiorca tego programu ochrony prywatności podlegamy audytom usług i innym mechanizmom egzekwowania i odpowiedzialności administrowanym niezależnie przez ESRB.

Jeśli uważasz, że nie odpowiedzieliśmy na twoje zapytanie dotyczące prywatności w związku z Usługami Mattel lub Witryny Mattel, która nosi pieczęć ESRB Privacy Certified lub twoje wątpliwość dotycząca Usługi Mattel lub Witryny Mattel nie została rozwiązana w sposób zadowalający, skontaktuj się z ESRB pod adresem http://www.esrb.org/privacy/contact.aspx lub: 

ESRB 
Do wiadomości: Privacy Certified Program
420 Lexington Avenue, Suite 2240 
Nowy Jork, NY 10170
privacy@esrb.org

ESRB nie jest powiązana z Mattel i nie może Ci pomóc w kwestiach niezwiązanych z prywatnością.

Program pieczęci bezpiecznego dziecka
Niektóre produkty podłączone do Mattel posiadają pieczęć kidSAFE. Oznacza to, że produkty i Usługi Mattel opatrzone znakiem kidSAFE Seal zostały niezależnie sprawdzone, certyfikowane lub wymienione przez kidSAFE, gdyż spełniają pewne standardy bezpieczeństwa online lub prywatności oraz że Mattel i każdy partner technologiczny, którego jest partnerem ma prawo do zamieszczania pieczęci kidSAFE w związku z tym produktem.

Jeśli masz pytanie dotyczące usługi Mattel lub produktu opatrzonego pieczęcią kidSAFE, skontaktuj się z kidSAFE pod adresem https://www.proprofs.com/survey/t/?title=xs7un.


SKONTAKTUJ SIE Z NAMI Z DNOSNIE TWOICH PYTAN

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza polityka była przejrzysta i jasna. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. 

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! Jeśli jesteś rodzicem i chcesz uzyskać dostęp do informacji o swoim dziecku, skorzystaj z FORMULARZA DOSTĘPU DLA RODZICÓW. Jeśli chcesz zaktualizować lub zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, odwiedź stronę PREFERENCJE KORESPONDENCJI Z MATTEL (z wyjątkiem American Girl) lub PREFERENCJE KORESPONDENCJI Z AMERICAN GIRL (tylko dla American Girl). Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie informacje o Tobie posiada firma Mattel, lub dokonać wyboru, skorzystaj z PORTALU MATTEL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (z wyjątkiem American Girl) lub PORTALU AMERICAN GIRL DOT. WYBORU OPCJI GDPR (tylko dla American Girl).

Dla Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment i MEGA Brands:

 • Mattel
 • Consumer Services
  636 Girard Avenue
  East Aurora, NY 14052
  W USA lub Kanadzie: 800-524- TOYS (800-524-8697)
  email: Mattel Global Consumer Support

  Jeśli znajdujesz się poza USA lub Kanadą, skontaktuj się z nami TUTA.

Dla American Girl:

 • American Girl
 • P.O. Box 620497
  Middleton, WI 53562-0497
  Telefon: 800-845-0005
  Faks: 608-836-0761
  email: service@americangirl.com