Oświadczenie O Prywatności Dzieci Firmy Mattel

Jakie są praktyki prywatności firmy Mattel wobec dzieci?

Podejmujemy wiele specjalnych środków ostrożności, aby chronić prywatność dzieci podczas korzystania z Usługach Mattel skierowanych do dzieci. Niektóre Witryny Mattel lub obszary Witryn Mattel z treściami dla dzieci mogą być identyfikowane przez link "dzieci" lub "gra" w domenie lub poddomenie. Treści przeznaczone dla dorosłych mogą być dostępne w takich Witrynach Mattel, dostępnych przez link "rodzice". Jeśli masz pytanie, czy konkretna usługa Mattel jest przeznaczona dla dzieci, skorzystaj z FORMULARZA ZAPYTANIA O WITRYNĘ PRZEZNACZONĄ DLA DZIECI.

 • Nie zbieramy informacji osobistych od dzieci poprzez Usługi Mattel skierowane do dzieci bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem specjalnych, opisanych poniżej ograniczonych okoliczności. 
 • Nie prosimy o więcej danych osobowych niż jest to konieczne, aby dziecko mogło wziąć udział w danym działaniu. 
 • Podejmujemy kroki, aby uniemożliwić dzieciom publikowanie lub publiczne ujawnianie informacji osobistych bez zgody rodziców, takich jak monitorowanie lub przeglądanie i korzystanie z technologii filtrowania. 

Jakie informacje zbiera Mattel od dzieci i w jaki sposób je wykorzystuje?

Aby wziąć udział w specjalnych zajęciach, takich jak polowanie śmieciarek, spersonalizowane strony, gry lub kluby, możemy poprosić o rejestrację Twojego dziecka. Często można to zrobić anonimowo, podając tylko imię lub nazwę użytkownika i hasło. Kiedy pytamy o imię Twojego dziecka, zachęcamy je do używania "nazwy ekranowej" (nie prawdziwego imienia), którą tylko ono zna. Czasami poprosimy Twoje dziecko o nadanie specjalnego hasła, aby tylko ono mogli zobaczyć spersonalizowane obszary Usług Mattel. Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celu rozpoznawania użytkowników według ich nazwy użytkownika podczas korzystania lub ponownego odwiedzania Usług Mattel oraz dostarczania nam ważnych informacji, które pomagają nam zrozumieć funkcje i obszary najbardziej interesujące. Możemy również korzystać z tych technologii w celu sprawdzenia wieku. Możemy również używać technologii do podobnych celów w naszych aplikacjach.

Czasami potrzebujemy adresu e-mail dziecka, Twojego adresu e-mail lub obu. Możemy poprosić dziecko o Twój adres e-mail, abyśmy mogli powiadomić Cię o zainteresowaniu dziecka Usługami Mattel. W ograniczonych okolicznościach, w których możemy uzyskać adres e-mail Twojrgo dziecka bez uzyskania uprzednio Twojej zgody (więcej informacji poniżej), jeśli potrzebujemy czegoś więcej niż tylko imię dziecka (lub nazwę ekranową) i adres e-mail dla dziecka do udziału w konkretnej Usłudze Mattel, poprosimy Twoje dziecko o Twój adres e-mail lub adres pocztowy, abyśmy mogli powiadomić Cię o prośbie dziecka i uzyskać Twoją zgodę. Kiedy poprosimy Cię o twoje pozwolenie, powiemy ci, co zrobimy z tą informacją, którą dostarczyłeś Ty lub Twoje dziecko, i jak możesz sprawdzić informacje dotyxące Twojego dziecka } a także poprosić nas o usunięcie informacji. Za Twoją zgodą możemy zbierać inne dane osobowe od dziecka, takie jak nazwisko lub adres domowy, kiedy informacje te są niezbędne do określonej czynności. 

Nie przechowujemy Twojego adresu e-mailowego (lub adresu e-mailowego Twojego dziecka), chyba że powiesz nam, że nie masz nic przeciwko temu. Jeśli możliwości nawiązywania kontaktów społecznościowych są dostępne za pośrednictwem Usług Mattel, są one zorganizowane w taki sposób, że żadna informacja osobista nie jest udostępniana odwiedzającym, chyba że uzyskano zgodę rodziców.

Mattel może pobrać adres e-mail i imię (lub nazwę ekranową) Twojego dziecka bez Twojej zgody, ale tylko w następujących szczególnych przypadkach:

 • Jeśli dziecko prześle nam prośbę, przechowujemy jego adres e-mail na tyle długo, aby odpowiedzieć na nią. Mattel usuwa tę informację z naszego systemu po tym, jak odpowiemy na tę prośbę. W przypadku e-maili "wyślij znajomemu", nie pytamy o adres e-mail Twojego dziecka i używamy tylko adresu e-mail znajomego, aby wysłać wiadomość, po czym adresy e-maili znajomych są usuwane.
 • Jeśli dziecko zarejestruje się w celu otrzymania e-mailem biuletynu lub innej czynności wymagającej wielu kontaktów online z dzieckiem, prosimy również o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, abyśmy mogli powiadomić Cię i da Ci możliwość rezygnacji.
 • Od czasu do czasu Mattel prowadzi specjalne działania lub promocje, takie jak loterie lub konkursy otwarte dla dzieci. Prosimy, aby Twoje dziecko podało nam swój adres e-mail, abyśmy mogli powiedzieć, że zarejestrowałsię w promocji lub usłudze. Jeśli potrzebujemy więcej niż adresu e-mail i imienia (lub nazwy ekranu), aby odnotować dziecko w promocji, przyznać nagrodę lub zaoferować usługę, powiadomimy Cię, wyjaśnimy, jakich informacji potrzebujemy i dlaczego, i zazwyczaj prosimy o nie Ciebie (a nie twoje dziecko). Na przykład możemy poprosić Cię o podanie adresu do korespondencji, abyśmy mogli przesłać Tobie, dla Twojego dziecka, nagrody, które wygra dziecko, lub Twojego numeru telefonu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą, w ptrzypadku wygranej Twojego dziecka. Wszelkie informacje, które otrzymamy od Ciebie lub Twojego dziecka w powyższych szczególnych okolicznościach, zostaną usunięte z naszej bazy danych po zakończeniu promocji, programu lub działania, oraz po jakimkolwiek prawnie wymaganym okresie przechowywania takich informacji.

Możemy zaoferować ulepszone Usługi Mattel, w tym oparte na subskrypcji Usługi Mattel, które wymagają od rodzica rejestracji i ustanowienia odpowiedniego poziomu uprawnień dla dziecka. Treści i dostępne działania mogą się różnić w zależności od Usługi. Rodzice otrzymają informacje na temat rodzaju treści i działań, do których ich dziecko może uzyskać dostęp w momencie rejestracji i zawsze będą odpowiedzialni za konto swojego dziecka. W przypadku niektórych Usług mogą obowiązywać opłaty subskrypcyjne.

Możemy poprosić o pewne informacje, które nie są danymi osobowymi, takie jak miasto i stan, miesiąc i dzień urodzenia, płeć, zainteresowania itp., aby pomóc nam zrozumieć naszych gości i ulepszyć nasze produkty oraz Usługi Mattel.

Korzystamy również z technologii i współpracujemy z zewnętrznyi partnerami technologicznymi, aby ułatwić grę, rozpoznawanie powracających gości, do celów badawczych i do innych celów, w tym do wyświetlania osób niepełnoletnich z niektórych funkcji lub obszary przeznaczone dla starszych użytkowników i automatycznie uzyskać pewne automatycznie zebrane informacje. Prosimy naszych partnerów serwisowych agencji reklamowej o zawarcie z nami umowy, aby działali zgodnie z wytycznymi samoregulacyjnymi dotyczącymi reklamy celowanej. Więcej informacji o naszych plikach cookie i technologiach oraz o naszych zewnętrznych partnerach technologicznych znajdziesz pod adresem INFORMACJE O PLIKACH COOKIE I TECHNOLOGIACH.

Czy moje dziecko może uzyskać dostęp do sieci za pośrednictwem usług Mattel? 

Twoje dziecko może nawigować do ogólnego internetu poprzez większość Usług Mattel. Witryny internetowe, usługi online lub aplikacje, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem usługi Mattel, podlegają praktykom dotyczącym prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Zalecamy sprawdzenie obowiązującego oświadczenia o ochronie prywatności i warunków użytkowania za każdym razem, gdy korzystasz z witryny, usługi online lub aplikacji, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osoboweTwoje i Twojego dziecka są zbierane i używane oraz przez kogo.

Aplikacje muszą być zazwyczaj pobierane ze sklepu z aplikacjami. Komputer lub urządzenie mobilne może umożliwić ograniczenie możliwości dziecka do odwiedzania innych obszarów w Internecie i dokonywania zakupów online lub za pośrednictwem aplikacji. Dostarczamy informacji na temat funkcji dostępnych za pośrednictwem naszych skierowanych do dzieci produktów ze zdolnością przyłączeniową, aby poinformować rodziców o tym, jak produkt łączy się z Internetem, niezależnie od tego, czy dziecko ma dostęp do treści nie związanych z firma Mattel w Internecie, a jeśli tak, to w jaki sposób kontrolować możliwość dziecka w uzyskiwaniu dostępu do treści lub usług innych niż Mattel w Internecie.

Sklepy z aplikacjami zazwyczaj wymagają rejestracji urządzenia przenośnego dla dorosłych, aby pobrać lub dokonać zakupów. Niektóre aplikacje mogą oferować opcje odwiedzenia sklepu internetowego w celu dokonania zakupu produktu.

Zachęcamy Cię do spędzania czasu z dziećmi, gdy są w trybie online lub korzystają z dowolnego urządzenia mobilnego lub produktu ze zdolnością przyłączania, abyś rozumiał funkcje Usługi i działania, na które pozwalają, oraz abyś korzystał z dostępnych elementów sterujących urządzeniami i przeglądarką, które odzwierciedlają preferencje dotyczące możliwości dostępu dzieci do Internetu lub dokonywania zakupów online.

Czy mogę uzyskać dostęp do informacji o moim dziecku, aktualizować je i przeglądać?

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dziecko nie otrzymywało biuletynu e-mail, po prostu kliknij na link, który jest podany do usunięcia subskrypcji, lub skontaktuj się z nami pod adresem service@mattel.com dla Mattela, Fisher'a. Cena, Fuh /Nabi Brands, HIT Entertainment i MEGA Brandslub  service@americangirl.com  dla American Girl. 

Po prawidłowej identyfikacji, rodzic lub opiekun prawny może uzyskać dostęp do informacji osobistych, które zebraliśmy o Twoim dziecku, zaktualizować dane kontaktowe dziecka, zażądać usunnięcia lub odmówić zezwolenia na dalsze gromadzenie lub wykorzystanie informacji. Użyj FORMULARZA DOSTĘPU DLA RODZICA, aby uzyskać dostęp, zaktualizować lub usunąć informacje dotyczące dzieci.

Pamiętaj jednak, że jeśli poprosisz nas o usunięcie informacji, dziecka Twoje dziecko może nie być w stanie wziąć udziału w niektórych z Usługach Mattel.

Uwaga specjalna dla rodziców i opiekunów prawnych:

Podejmujemy specjalne kroki w celu ochrony prywatności informacji, które uzyskujemy od dzieci, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Pomóż nam chronić prywatność dzieci, instruując je, by nigdy nie udzielały informacji osobistych bez Twojej zgody.

Specjalna uwaga dla dzieci:

Dzieci powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed udzieleniem osobistych informacji kontaktowych lub jakichkolwiek innych informacji osobistych firmie Mattel lub komukolwiek innemu. 

Prywatność dzieci podczas korzystania z Usług i Witryn firmy Mattel

 • Podczas korzystania z Usług Mattel skierowanych do dzieci, nie zbieramy informacji osobistych od dzieci bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności dozwolonych przez prawo.
 • Zbieramy niektóre informacje (takie jak adres IP, UDID urządzenia mobilnego, system operacyjny itp.) automatycznie i wykorzystujemy technologię taką jak pliki cookie, aby zapewnić funkcjonalność i wspierać nasze operacje.
 • Nie prosimy o więcej danych osobowych niż jest to konieczne, aby dziecko mogło wziąć udział w danym działaniu.
 • Podejmujemy kroki, aby uniemożliwić dzieciom publikowanie lub publiczne ujawnianie informacji osobistych.
 • Rodzice mogą uzyskać dostęp i poprosić nas o aktualizację lub usunięcie informacji o swoich dzieciach.
 • Możemy korzystać z technologii monitorowania i filtrowania, aby uniemożliwić dzieciom przed publikacją danych osobowych bez zgody rodziców podczas korzystania z Usług Mattel skierowanych do dzieci.