KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZABAWY LALKAMI WEDŁUG NEURONAUKI

Barbie® i neuronaukowcy z Uniwersytetu w Cardiff wspólnie opracowali wieloletnie badania, w ramach których po raz pierwszy wykorzystano neuroobrazowanie jako dowód w celu zbadania efektów zabawy lalkami. Marka Barbie zawsze wiedziała, że zabawa lalkami ma wiele korzyści, a teraz są dowody naukowe, które to potwierdzają.
How Doll Play Stimulates the Brain

Jak Zabawa Lalką Pobudza Mózg

W badaniu monitorowano aktywność mózgu u dzieci w wieku 4-8 lat, gdy te bawiły się różnymi lalkami i zestawami Barbie. Kluczowe wyniki dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od płci.

Kluczowe wnioski

W 2020 roku marka Barbie zleciła wieloletnie badanie naukowe:

  • W pierwszym roku badania stwierdzono, że zabawa lalkami aktywowała części mózgu, które pozwalają dzieciom rozwijać empatię i umiejętności społeczne.
  • W drugim roku badania przeanalizowano znaczenie tego, co dzieci mówią podczas zabawy. Okazało się, że podczas zabawy lalkami dzieci częściej używają języka związanego z myślami i emocjami innych osób. To pozwala im ćwiczyć umiejętności społeczne, które mogą wykorzystać w kontaktach z ludźmi w prawdziwym świecie.
  • Trzeci rok badania pokazuje, że zabawa lalkami może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczny wszystkich dzieci, w tym tych, które wykazują cechy neurodywergencyjne powszechnie kojarzone z autyzmem.

Dowiedz się więcej od dr Sarah Gerson na temat kontekstu i znaczenia tych ustaleń.

Zabawa lalkami i neuroróżnorodność

Zabawa lalkami dostarcza licznych korzyści rozwojowych, między innymi związanych z integracją. I chociaż każde dziecko ma do zabawy lalkami unikalne podejście, może ona zapewnić wsparcie rozwojowe w całym spektrum neuroróżnorodności.
Wiedza o różnorodnych sposobach działania dziecięcego mózgu i docenienie neuroróżnorodności mogą korzystnie wpłynąć na rozwój społeczny dzieci poprzez promowanie integracji, dostosowanego wsparcia, empatii i otwartości na innowacje.


Why Empathy is Important

Dlaczego Empatia Jest Ważna

Kiedy dzieci tworzą wymyślone światy i odgrywają role lalkami takimi jak Barbie, wczuwają się w uczucia innych osób i mówią o nich. Zabawa tego typu ma pozytywny wpływ na dzieci, pomagając budować umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak empatia.

Empatia jest ważnym czynnikiem przyszłego sukcesu dzieci. Według uznanej na świecie psycholog dr Michele Borby empatia pozwala dzieciom:

  • Rozumieć punkt widzenia innych osób, a dzięki temu być w przyszłości lepszymi współpracownikami, liderami i rodzicami.
  • Rozwijać zdrowe relacje i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
  • Budować odporność psychiczną, która pomaga radzić sobie z przeciwnościami.

Ten Tips for Developing Empathy

Dziesięć Wskazówek Dotyczących Rozwoju Empatii

W ankiecie zrealizowanej w 2020 r. w 22 krajach na świecie 70% rodziców wyraża obawę, że dystans społeczny może negatywnie wpłynąć na relacje ich dzieci z innymi ludźmi.2 Dlatego rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak empatia, jest kluczowe w myśleniu o przyszłości dzieci. Uczy adaptacji do nowych warunków oraz przygotowuje na trudności i niepowodzenia. Pobudza do życzliwości i otwiera na innych. Jest najlepszym antidotum na rasizm, dyskryminację i agresję. Oto 10 rad dr Michele Borby, jak dzięki zabawie lalkami wspierać najmłodszych w kształtowaniu nawyków i umiejętności rozwijających empatię.

Przeczytaj wskazówki

Sześć wskazówek dotyczących rozwijania umiejętności społecznych

Wykorzystanie zabawy jako narzędzia do rozwijania umiejętności społecznych u wszystkich dzieci – zarówno o profilu neuroróżnorodnym, jak i neurotypowym – może przynosić wiele korzyści i dawać mnóstwo radości.

Przeczytaj wskazówki

DR. CATHERINE JONES

DR Catherine Jones, Dyrektor Centrum Badań nad Autyzmem w Walii & Dr Sarah Gerson, neuronaukowiec, Uniwersytet w Cardiff - Wnioski z roku 3.
Dr Sarah Gerson, neuronaukowiec, Uniwersytet w Cardiff - Wyniki badań w roku 1.
Dr Michele Borba, psycholog edukacyjny - Znaczenie empatii.

DR. SARAH GERSON

Dr Sarah Gerson, neuronaukowiec, Uniwersytet w Cardiff - Rok 2 Wyniki badań dotyczących języka.

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW BADAWCZYCH

Uniwersytet w Cardiff w Wielkiej Brytanii jest uznawany na całym świecie za autorytet w dziedzinie neuronauki rozwojowej. Szkoła Psychologii Uniwersytetu w Cardiff znalazła się wśród 3 najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii pod względem badań w dziedzinie psychologii, psychiatrii i neuronauki.

Dr. Sarah Gerson

Naukowiec z 18-letnim doświadczeniem. Liderka i członkini licznych zespołów realizujących projekty badawcze oraz przygotowujących opracowania poświęcone zagadnieniom psychologii dziecięcej.

Dr. Ross Vanderwert

Doświadczony naukowiec i badacz skoncentrowany na poznawaniu wpływu wczesnych doświadczeń emocjonalnych na prawidłowy rozwój mózgu.

Dr. Salim Hashmi

Jego główne zainteresowania badawcze obejmują zabawę, wyobraźnię i zrozumienie społeczne w dzieciństwie.

Badanie, prowadzone przez dr Sarah Gerson, zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Human Neuroscience (badanie z 2020 r.).

Opracowanie dla dzieci (2020)

Dla rodziców - najnowsze badania opublikowane w Developmental Science!

1Badanie na zlecenie marki Barbie przeprowadzono z udziałem 42 dzieci (20 chłopców i 22 dziewczynek) w wieku 4–8 lat; Wyniki przygotowano na podstawie pełnych danych pozyskanych od 33 dzieci.

2Ankieta przeprowadzona przez OnePoll w lipcu 2020 r. w 22 krajach, wśród 15 000 rodziców dzieci w wieku 3–10 lat.