KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZABAWY LALKAMI WEDŁUG NEURONAUKI

Barbie® i neuronaukowcy z Uniwersytetu w Cardiff wspólnie opracowali wieloletnie badania, w ramach których po raz pierwszy wykorzystano neuroobrazowanie jako dowód w celu zbadania efektów zabawy lalkami. Marka Barbie zawsze wiedziała, że zabawa lalkami ma wiele korzyści, a teraz są dowody naukowe, które to potwierdzają.
How Doll Play Stimulates the Brain

JAK ZABAWA LALKĄ POBUDZA MÓZG

W badaniu monitorowano aktywność mózgu u dzieci w wieku 4-8 lat, gdy te bawiły się różnymi lalkami i zestawami Barbie. Kluczowe wyniki dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od płci.

KIKLUCZOWE WNIOSKI

  • Zabawa lalkami aktywuje w mózgach dzieci obszary odpowiadające za rozwój umiejętności społecznych, takich jak empatia.
  • Aktywność mózgu w obszarach odpowiadających za empatię potwierdzono także podczas samodzielnej zabawy lalkami, gdy dziecko bawi się lalkami bez udziału innych osób.
  • Podczas zabawy lalkami dzieci częściej używają języka związanego z myślami i emocjami innych osób. To pozwala im ćwiczyć umiejętności społeczne które mogą wykorzystać w kontaktach z ludźmi w prawdziwym świecie.

POZNAJ WYNIKI I ZNACZENIE BADANIA ZREALIZOWANEGO POD KIEROWNICTWEM DR SARAH GERSON


Why Empathy is Important

DLACZEGO EMPATIA JEST WAŻNA

Kiedy dzieci tworzą wymyślone światy i odgrywają role lalkami takimi jak Barbie, wczuwają się w uczucia innych osób i mówią o nich. Zabawa tego typu ma pozytywny wpływ na dzieci, pomagając budować umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak empatia.

Empatia jest ważnym czynnikiem przyszłego sukcesu dzieci. Według uznanej na świecie psycholog dr Michele Borby empatia pozwala dzieciom:

  • Rozumieć punkt widzenia innych osób, a dzięki temu być w przyszłości lepszymi współpracownikami, liderami i rodzicami.
  • Rozwijać zdrowe relacje i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
  • Budować odporność psychiczną, która pomaga radzić sobie z przeciwnościami.

Ten Tips for Developing Empathy

DZIESIĘĆ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH ROZWOJU EMPATII

W ankiecie zrealizowanej w 2020 r. w 22 krajach na świecie 70% rodziców wyraża obawę, że dystans społeczny może negatywnie wpłynąć na relacje ich dzieci z innymi ludźmi.2Dlatego rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak empatia, jest kluczowe w myśleniu o przyszłości dzieci. Uczy adaptacji do nowych warunków oraz przygotowuje na trudności i niepowodzenia. Pobudza do życzliwości i otwiera na innych. Jest najlepszym antidotum na rasizm, dyskryminację i agresję. Oto 10 rad dr Michele Borby, jak dzięki zabawie lalkami wspierać najmłodszych w kształtowaniu nawyków i umiejętności rozwijających empatię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dr. Sarah Gerson, Neuroscientist
Dr. Michele Borba, Educational Psychologist
Dr. Sarah Gerson, Neuroscientist

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW BADAWCZYCH

Dr Sarah Gerson

Naukowiec z 18-letnim doświadczeniem. Liderka i członkini licznych zespołów realizujących projekty badawcze oraz przygotowujących opracowania poświęcone zagadnieniom psychologii dziecięcej.

Dr Ross Vanderwert

Doświadczony naukowiec i badacz skoncentrowany na poznawaniu wpływu wczesnych doświadczeń emocjonalnych na prawidłowy rozwój mózgu.

Badanie, prowadzone przez dr Sarah Gerson, zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Human Neuroscience (badanie z 2020 r.).

2020 Badanie wyjaśnione dla dzieci

Dla rodziców - najnowsze badania opublikowane w Developmental Science!

1Badanie na zlecenie marki Barbie przeprowadzono z udziałem 42 dzieci (20 chłopców i 22 dziewczynek) w wieku 4–8 lat; Wyniki przygotowano na podstawie pełnych danych pozyskanych od 33 dzieci.

2Ankieta przeprowadzona przez OnePoll w lipcu 2020 r. w 22 krajach, wśród 15 000 rodziców dzieci w wieku 3–10 lat.