MEISJES GELOVEN DAT ZE ALLES KUNNEN WORDEN, MAAR GELOOFT DE WERELD DAT OOK?

Barbie werkt eraan om de kloof te dichten tussen meisjes en al hun mogelijkheden.

De Dream Gap voor jonge meisjes bestaat nog steeds, maar nieuw onderzoek laat zien dat de problemen niet komen door een gebrek aan zelfvertrouwen of te weinig inzet van de meisjes zelf — de kloof doet zich vaak voor in de wereld om hen heen.

Hoewel er vorderingen zijn gemaakt op het gebied van gendergelijkheid, bestaan er nog steeds stereotypen en maatschappelijke vooroordelen die de levensloop en de toekomstige keuzes van meisjes kunnen beïnvloeden. The Barbie Dream Gap Project is een wereldwijde missie om de kloof te dichten door genderstereotypen aan de kaak te stellen en de vooroordelen weg te nemen die meisjes verhinderen om al hun mogelijkheden te gebruiken.