DE VOORDELEN VAN SPELEN MET POPPEN VOLGENS DE NEUROWETENSCHAP

Barbie en neurowetenschappers van de universiteit van Cardiff hebben in een meerjarige studie samengewerkt. Bij deze studie zijn voor de allereerste keer hersenscans als bewijs gebruikt om de effecten van het spelen met poppen in kaart te brengen. Bij Barbie waren we er altijd al van overtuigd dat spelen met poppen veel voordelen heeft, maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs voor.
How Doll Play Stimulates the Brain

DE WIJZE WAAROP HET SPELEN MET POPPEN DE HERSENEN STIMULEERT

Tijdens het onderzoek werd de hersenactiviteit gevolgd van kinderen van 4 - 8 jaar terwijl ze speelden met een aantal verschillende Barbie-poppen en -speelsets. De belangrijkste bevindingen gelden voor alle kinderen, ongeacht het geslacht.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

  • Spelen met poppen activeert de hersengebieden die de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals empathie, bij kinderen stimuleren.
  • De activering van de hersengebieden die empathie ontwikkelen, is ook aangetoond wanneer kinderen alleen met poppen spelen.
  • Uit nieuw onderzoek blijkt dat kinderen tijdens het spelen met poppen een rijkere woordenschat over de gedachten en gevoelens van anderen gebruiken. Hierdoor kunnen ze sociale vaardigheden oefenen die ze ook kunnen gebruiken tijdens de omgang met mensen in de echte wereld.

MEER INFORMATIE VAN DR. SARAH GERSON OVER DE CONTEXT EN RELEVANTIE VAN DE BEVINDINGEN


Why Empathy is Important

WAAROM EMPATHIE BELANGRIJK IS

Wanneer kinderen een fantasiewereld verzinnen en een rollenspel met poppen zoals Barbie spelen, moeten ze praten over de emoties van anderen en zich deze gevoelens eigen maken. Dit kan een positief en langdurig effect op kinderen hebben, waardoor zij sociale vaardigheden ontwikkelen voor sociale en emotionele verwerking. Denk bijvoorbeeld aan empathie.

Empathie is een belangrijke graadmeter voor het toekomstige succes van kinderen. Volgens internationaal erkend onderwijspsycholoog Dr. Michele Borba, biedt empathie kinderen de mogelijkheid om:

  • De standpunten van anderen te begrijpen, waardoor ze betere collega's, leiders en ouders kunnen worden.
  • Succesvolle relaties te onderhouden en conflicten op te lossen.
  • Veerkracht te ontwikkelen die hen helpt tegenslagen te boven te komen.

Ten Tips for Developing Empathy

TIEN TIPS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EMPATHIE

70% van de ouders maakt zich zorgen dat beperkte sociale contacten wellicht de interactie van hun kinderen met anderen beïnvloeden.2 Empathie stimuleren helpt kinderen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om zich zelfverzekerd en met mededogen te bewegen in een voortdurend veranderende wereld. Dr. Michele Borba geeft hier tien tips om empathie bij kinderen te stimuleren door spelen met poppen te gebruiken als handig hulpmiddel.

MEER INFORMATIE

Dr. Michele Borba, Educational Psychologist
Dr. Sarah Gerson, Neuroscientist

MAAK KENNIS MET ONZE ONDERZOEKSPARTNERS

Dr. Sarah Gerson

Tijdens haar 18-jarige carrière heeft ze intensief onderzoek gedaan en gepubliceerd over een breed scala aan onderwerpen die verband houden met kinderpsychologie.

Dr. Ross Vanderwert

Zijn primaire onderzoeksinteresse richt zich op de manier waarop de rol van vroege ervaringen een gezonde hersenontwikkeling bevordert.

Het onderzoek onder leiding van dr. Sarah Gerson wordt gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience (onderzoek uit 2020) Onderzoek uit 2020 uitgelegd door kinderen Voor ouders: laatste bevindingen gepubliceerd in Developmental Science!

1Het onderzoek vond plaats in opdracht van Barbie. Het onderzoek werd uitgevoerd met 42 kinderen (20 jongens en 22 meisjes) van 4-8 jaar oud, met volledige gegevens van 33 kinderen.

2Enquête door OnePoll in juli 2020 in 22 verschillende landen, waarbij 15.000 ouders van kinderen van 3-10 jaar oud werden ondervraagd.