Mattel-Privacyverklaring Voor Kinderen

Wat zijn de privacypraktijken van Mattel voor kinderen?

Wij nemen speciale voorzorgsmaatregelen voor het beschermen van de privacy van kinderen bij Mattel-services die zijn gericht aan kinderen. Sommige Mattel-sites of gebieden van Mattel-sites met inhoud voor kinderen kunnen worden geïdentificeerd door “kinderen” of “spelen” in het domein of subdomein. Inhoud die is bedoeld voor volwassenen, kan beschikbaar zijn op dergelijke Mattel-sites, toegankelijk via een link “ouders”. Als u een vraag hebt of een specifieke Mattel-service is gericht aan kinderen, gebruik dan het AANVRAAGFORMULIER OP KIND GERICHTE WEBSITE.

  • Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van kinderen via Mattel-services die zijn gericht op kinderen zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd, behalve onder speciale, beperkte omstandigheden als hieronder omschreven. 
  • Wij vragen niet om meer persoonlijke gegevens dan nodig is zodat een kind kan deelnemen aan de activiteit. 
  • Wij nemen maatregelen om te voorkomen dat kinderen persoonlijke gegevens publiceren of openbaar onthullen zonder ouderlijke toestemming, zoals het monitoren of screenen en gebruik van filtertechnologie. 

Welke gegevens verzamelt Mattel van kinderen en hoe worden ze gebruikt?

Om deel te nemen aan speciale activiteiten, zoals speurtochten, gepersonaliseerde pagina‘s, spelletjes of clubs, zouden wij uw kind kunnen vragen om te registreren. Dit kunnen zij vaak anoniem doen door gewoon hun voornaam of gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. Wanneer wij vragen om de voornaam van uw kind, moedigen wij hen aan om een “schermnaam” (niet hun echte naam) te gebruiken die alleen zij kennen. Soms vragen wij uw kind om een speciaal wachtwoord te verzinnen zodat alleen zij hun aangepaste gebieden van Mattel-services kunnen zien. Wij gebruiken technologie, zoals cookies, voor het herkennen van bezoekers aan hun gebruikersnaam wanneer zij Mattel-services gebruiken of opnieuw bezoeken, en om ons belangrijke informatie te verstrekken die ons helpt om inzicht te krijgen in functies en gebieden die de meeste interesse genieten. Wij kunnen deze technologieën tevens gebruiken om te screenen op leeftijd. Wij kunnen technologie ook gebruiken voor vergelijkbare doeleinden in onze apps.

Wij kunnen soms het e-mailadres van een kind, uw e-mailadres of beide nodig hebben. Wij kunnen een kind vragen om uw e-mailadres zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van de interesse van uw kind in Mattel-services. Onder de beperkte omstandigheden waarin wij het e-mailadres van uw kind zouden kunnen verzamelen zonder eerst uw toestemming te verkrijgen (zie meer hieronder), en als wij meer nodig hebben dan alleen de voornaam (of schermnaam) en e-mailadres van uw kind, zodat uw kind kan deelnemen aan een specifieke Mattel-service, dan vragen wij uw kind om uw e-mail- of verzendadres zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van het verzoek van uw kind en uw toestemming kunnen verkrijgen. Wanneer wij om uw toestemming vragen, vertellen wij u wat wij gaan doen met de gegevens die u of uw kind ons verstrekt, en hoe u de informatie van uw kind bekijken en ons kunt vragen om de gegevens te verwijderen. Met uw toestemming kunnen wij andere persoonlijke gegevens verzamelen van uw kind, zoals een achternaam of thuisadres wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor een specifieke activiteit. 

Wij bewaren uw e-mailadres (of dat van uw kind) niet tenzij u aangeeft dat dit oké is. Als mogelijkheden van sociale netwerken beschikbaar zijn via Mattel-services, zijn deze zo gestructureerd dat geen persoonlijke gegevens worden gedeeld tussen bezoekers, tenzij ouderlijke toestemming wordt verkregen.

Mattel zou een e-mailadres en voornaam (of schermnaam) van uw kind kunnen verzamelen zonder uw toestemming, maar alleen in de volgende speciale gevallen:

  • Als een kind ons een verzoek stuurt, bewaren wij hun e-mailadres lang genoeg om hen te beantwoorden. Mattel verwijdert deze gegevens uit ons systeem nadat wij hun vraag hebben beantwoord. In het geval van e-mails met “stuur een vriend”, vragen wij niet om het e-mailadres van uw kind en gebruiken wij alleen het e-mailadres van de vriend om het bericht te versturen, waarna de e-mailadressen van de vriend worden verwijderd.
  • Als een kind zich aanmeldt voor een nieuwsbrief via e-mail of andere activiteit waarbij meerdere online contacten met het kind zijn vereist, vragen wij het kind tevens naar het e-mailadres van een ouder of wettelijke voogd, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen en u een kans kunnen geven om u af te melden.
  • Af en toe heeft Mattel speciale activiteiten of promoties, zoals sweepstakes of wedstrijden die open zijn voor kinderen. Wij vragen uw kind om ons uw e-mailadres te verstrekken, zodat wij u kunnen inlichten dat zij zich hebben geregistreerd bij een promotie of voor een service. Als wij meer nodig hebben dan een e-mailadres en voornaam (of schermnaam) om uw kind mee te laten doen aan de promotie, een prijs toe te kennen of de service te bieden, dan brengen wij u op de hoogte, lichten wij toe welke gegevens wij nodig hebben en waarom, en vragen over het algemeen dat u (en niet uw kind) deze verstrekt. Wij zouden u bijvoorbeeld kunnen vragen om uw verzendadres zodat wij u, voor uw kind, eventuele prijzen kunnen sturen die uw kind wint, of om uw telefoonnummer zodat wij contact met u kunnen opnemen als uw kind heeft gewonnen. Alle gegevens die wij ontvangen van u of uw kind onder de bovenstaande speciale omstandigheden, worden verwijderd uit onze database wanneer de promotie, het programma of de activiteit is afgerond, en nadat enige wettelijk vereiste periode voor het bewaren van dergelijke gegevens is afgelopen.

Wij kunnen uitgebreide Mattel-services bieden, inclusief op abonnement gebaseerde Mattel-services, die vereisen dat een ouder registreert en het geschikte toestemmingsniveau voor het kind instelt. Beschikbare inhoud en activiteiten kunnen variëren afhankelijk van de Service. Ouders krijgen informatie over het type inhoud en activiteiten waartoe hun kind toegang kan hebben op het moment dat zij zich registreren en zij hebben altijd de controle over de account van hun kind. Abonnementskosten kunnen van toepassing zijn op sommige Services.

Wij kunnen vragen om bepaalde gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals plaats en staat, geboortemaand en -dag, geslacht, hobby‘s, enz. om ons te helpen bij ons inzicht in onze bezoekers en het verbeteren van onze producten en Mattel-services.

Wij gebruiken ook technologie en wij werken samen met externe technologiepartners om de mogelijkheid om spelletjes te spelen te vergemakkelijken, om terugkerende bezoekers te herkennen, voor onderzoek en voor andere doeleinden, inclusief het afschermen van minderjarige bezoekers van bepaalde functies of gebieden die bedoeld zijn voor oudere bezoekers, en om automatisch bepaalde automatisch verzamelde gegevens te ontvangen. Wij vragen onze reclamebureau-servicepartners onder contract bij ons om te voldoen aan regelgevingsrichtsnoeren betreffende gerichte reclame. Lees meer over cookies en technologieën en onze externe technologiepartners op OVER COOKIES EN TECHNOLOGIEËN.

Heeft mijn kind toegang tot het internet via Mattel-services? 

Uw kind kan navigeren naar het algemene internet via de meeste Mattel-services. Websites, online services of apps die kunnen worden geopend via een Mattel-service , vallen onder de privacypraktijken van de derde partij, en niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden u aan om de toepasselijke privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden door te nemen elke keer dat u een website, online service of app gebruikt, zodat u begrijpt hoe de persoonlijke gegevens van u en van uw kinderen worden verzameld en gebruikt, en door wie.

Apps moeten normaliter worden gedownload uit een app store. Mogelijk kan uw computer of mobiele apparaat u in staat stellen om het vermogen van uw kind te beperken om andere gebieden op het internet te bezoeken en om aanschaffen online of via apps te doen. Wij verstrekken informatie over functies die beschikbaar zijn via onze op kinderen gerichte verbonden producten om ouders te informeren over de manier waarop het product verbinding maakt met het internet, of het kind toegang heeft tot niet-Mattel-inhoud op het internet, en als dat zo is, hoe het vermogen van het kind kan worden gecontroleerd om andere niet-Mattel-inhoud of online services te openen.

App stores vereisen over het algemeen dat een volwassen eigenaar van een mobiel apparaat zich registreert voor downloaden of het doen van aankopen. Sommige apps kunnen opties bieden om naar een webwinkel te gaan om een product aan te schaffen.

Wij moedigen u aan om tijd door te brengen met uw kinderen wanneer zij online zijn of een mobiel apparaat of verbonden product gebruiken zodat u een inzicht hebt in de functies van de Service en de activiteiten die hiermee mogelijk zijn, en om beschikbare apparaat- en browsercontroles toe te passen die uw voorkeuren reflecteren betreffende het vermogen van uw kinderen om toegang te krijgen tot het internet of om online aankopen te doen.

Kan ik gegevens die u hebt over mijn kind, openen, bijwerken en controleren?

Als u niet langer wilt dat uw kind deelneemt aan een nieuwsbrief via e-mail, klikt u gewoon op de link die is verstrekt voor verwijdering, of neem contact met ons op via service@mattel.com voor Mattel, Fisher-Price, Fuhu/Nabi Brands, HIT Entertainment en MEGA Brands, of service@americangirl.com voor American Girl. 

Na de juiste identificatie, kan een ouder of wettelijke voogd de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld over hun kind, openen en controleren, de contactgegevens van hun kind bijwerken, verzoeken om verwijdering, of weigeren om meer verzameling of gebruik van de gegevens toe te staan. Gebruik het OUDERLIJK TOEGANGSFORMULIER voor het openen, bijwerken of verwijderen van de gegevens van uw kind.

Denk er echter aan dat, als u ons vraagt om de gegevens van uw kind te verwijderen, uw kind wellicht niet kan deelnemen aan sommige van de Mattel-services.

 

 

© 2018 Mattel. Alle rechten voorbehouden.